Organisering i Odense Kommune

Center for Mental Sundhed Odense er driftsmæssigt organiseret i Ældre-og Handicap Forvaltningen i Odense Kommune.

Forebyggelses-pakken Mental Sundhed

Forebyggelses-pakken Mental Sundhed er, af Strategisk Sundhedsgruppe, etableret i Center for Mental Sundhed på tværs af alle forvaltninger i Odense kommune. Underbygger forebyggelsesindsatser på området - og bidrager til at skabe overblik og sammenhæng mellem de forvaltnings-specifikke indsatser indenfor mental sundhed.