Mental sundhed's ABC

ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret fælles forståelses- og arbejdsramme for mental sundhedsfremme i praksis. .

ABC for mental sundhed er en dansk tilpasning af den australske mental sundhedsfremme indsats Act Belong Commit. I Danmark er ABC for mental sundhed forankret ved Statens Institut for Folkesundhed.

Overordnet set er ABC for mental sundhed en forskningsbaseret fælles forståelses- og arbejdsramme for mental sundhedsfremme i praksis. Den er baseret på et holistisk perspektiv på mental sundhed og består af to dele:


En oplysningsdel om hvad man kan gøre for at passe på sin egen og andres mentale sundhed. Gennem folkeoplysning opfordres folk til at være aktive og engagere sig i fællesskaber og aktiviteter.

Der er tre overordnede forskningsbaserede budskaber: 

  • Gør noget aktivt
  • Gør noget sammen  
  • Gør noget meningsfuldt

Indsatser som fremmer mulighederne for at engagere sig i aktiviteter og fællesskaber, der føles meningsfulde for den enkelte. I ABC for mental sundhed arbejder organisationer, foreninger, kommuner og forskere sammen om at udvikle, udbrede og/eller understøtte indsatser i tråd med ABC budskaberne.

Her kan du læse mere om: 

ABC for mental sundhed