Kunst og kultur

Kunst og kultur kan påvirke den mentale sundhed.

Man har i disse år fokus på kunstens og kulturens betydning for menneskets heling, velvære, trivsel og sundhed. Perspektiverne kan være sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende, lindrende, behandlende og rehabiliterende. 

 

Kunst og kultur skal forstås meget bredt og kan inkludere, men er ikke begrænset til billedkunst, musik, sang, drama/teater, dans, keramik, litteratur og digte. 

 

Udvalgte kommuner herhjemme afprøver med hjælp fra satspuljen om kunst og kultur kan bruges som ”vitaminer” for f.eks. langtidssygemeldte der lider af stress, angst og/eller depression. Kunst og kultur bliver her katalysatorer for frigivelse af ressourcer hos den enkelte med velvære og sundhed til følge.

 

Der er stor forskel på hvor og hvordan kunst og kultur anvendes: 

 

I de kliniske miljøer, både i somatiske og psykiatriske sammenhænge, er fokus oftest behandlingsorienteret, hvor man bruger kunst og kultur i en terapeutisk ramme.

 

I det kommunale regi – eksempelvis væresteder, plejehjem og som nævnt i forbindelse med langtidssygemeldte – er rammerne ofte løsere. Her er det selve aktiviteten der er i fokus og det terapeutiske kan opleves som en følgevirkning af deltagelse; for eksempel: hvordan man ved hjælp af at lytte til musik kan få mental ro og en bedre nattesøvn, eller hvordan guidet fælleslæsning kan bidrage til gode snakke om teksten og få sygdomsbekymringer på afstand, eller hvordan fællessang kan hjælpe til en bedre vejrtrækning og give fællesskabsfølelse.Links:

NOCKS – Nordjyllands Center for Kultur og Sundhed
Artisanitas Center for sundhed, kunst og kultur

 

Se og hør TV2 Fyns indslag fra Teater momentum

Indslaget viser forskellige eksempler på, hvordan kunst og kultur kan påvirke den mentale sundhed.