Sundhedspolitik

Odense Kommune arbejder for at styrke den mentale sundhed samt sikre mere lighed i sundhed

Den mentale sundhed skal styrkes

Et af målene i Odense Kommunes sundhedepolitik er, at den mentale sundhed skal styrkes. Når vi arbejder med sundhed i Odense, så gør vi det ikke alene. Vi gør det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed. Sådan lyder det i Odenses sundhedspolitik ”Sund Sammen”, hvor styrkelse af den mentale sundhed er et af de i alt seks politiske mål. 

 

Større lighed i sundhed

Et andet af målene i sundheds-politikken er, at der skal være større lighed i sundhed. Ulighed i sundhed er tæt forbundet med social ulighed og tager afsæt i både arvelige forhold, livsstil og levevilkår. Der er en tydelig tendens til, at borgere med ingen eller kortere uddannelse har en væsentlig ringere sundhedstilstand end borgere med en længere uddannelse. I Odense skal vi sætte ind i mange sammenhænge for at være med til at skabe større lighed i sundhed i fremtiden. 

 

Læs om Odense Kommunes sundhedspolitik her