Spring til indhold
Nyhed

Alle medlemmer fundet til nyt psykiatriråd: Nu går arbejdet i gang

22-02-2023

Odenses Kommunes nye psykiatriråd består af 15 medlemmer foruden formanden Else Kirk, og nu er samtlige pladser blevet besat. Psykiatrirådet mødes første gang den 23. februar.

Medlemmerne af Psykiatrirådet i Odense Kommune er nu udpeget. Kort før jul blev Else Kirk offentliggjort som nyvalgt formand, og nu har hun, i samarbejde med sundhedsrådmand Tommy Hummelmose, udpeget de resterende 15 medlemmer efter en udvælgelsesproces, hvor der har været stor interesse fra potentielle deltagere, der har ønsket at tage del i arbejdet.

Psykiatrirådets opgave bliver at sikre viden om og udvikling for borgere i alle aldersgrupper med psykiatriske problemstillinger i Odense Kommune for at bidrage til udviklingen af kommunens politik på området. Det kan være på tværs af kommunale indsatser, men også i samspil med andre sektorer, herunder behandlingspsykiatrien.

Rådet skal samtidig bidrage med rådgivning og vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af Odense Kommunes psykiatrihandleplan i samarbejde med Sundhedsudvalget.

Medlemmerne i Psykiatrirådet repræsenterer blandt andet brugerorganisationer, foreninger, uddannelsesinstitutioner, forskningsenheder og behandlingspsykiatrien. Fælles for dem alle er, at de med deres faglighed og indsigt fra deres virke eller frivillige arbejde kan bidrage til at styrke Odense Kommunes arbejde på psykiatriområdet til gavn for byens borgere.

Formanden for Psykiatrirådet, Else Kirk, ser nu frem til arbejdet og er yderst tilfreds med rådets sammensætning.

- Det har været fantastisk at se de mange forskellige indstillinger af medlemmer til rådet. Nu glæder jeg mig til, at vi skal samles den 23. februar, hvorefter vi kan komme i gang med arbejdet og dermed bidrage til en positiv udvikling inden for psykiatrien, siger Else Kirk.

Samme positive toner kommer fra sundhedsrådmand, Tommy Hummelmose.

- Jeg er utrolig glad for det råd, vi har fået sammensat, og jeg er sikker på, at vi med Psykiatrirådet har fået en utrolig kompetent samarbejdspartner. Jeg glæder mig til, at vi i Sundhedsudvalget sammen med Psykiatrirådet skal arbejde målrettet for at løfte psykiatrien i Odense Kommune, herunder at styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsnet, siger Tommy Hummelmose.

Rådet holder første møde den 23. februar og en de første opgaver bliver netop at rådgive og vejlede i forbindelse med, at Sundhedsudvalget har igangsat arbejdet med at udarbejde en psykiatrihandleplan for Odense Kommune.

Psykiatrirådets sammensætning skal evalueres af Sundhedsudvalget efter et år.

Medlemmerne af Psykiatrirådet

 • Formand: Else Kirk, fhv. leder af Center for Mental Sundhed
 • Maria Lundvig, næstformand i Bedre Psykiatri
 • Kim Bøg-Jensen, direktør for Sundhedsområdet ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Michael Edsen-Johansen, skoleleder ved FGU Fyn
 • Rikke Skov-Nielsen, forstander for Campus Odense, HF og VUC Fyn
 • Susan Mose, rektor for Sct. Knuds Gymnasium
 • Kirsten Ilkjær, formand for Foreningen af Speciallæger og fhv. næstformand i Lægeforeningen
 • Helle Sibbersen, forretningsudvalgsmedlem og frivillig i LAP
 • Bjarne Christensen, lokalformand for SIND Fyn
 • Mette Marensgaard Pedersen, oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Odense, Region Syddanmark
 • Anne Brunse Vaaben, asst. rehabiliteringsleder ved Vista- og Flexbostøtten Odense
 • Karen Høgh, peer-medarbejder i Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Kim Henrik Rask, virksomhedskonsulent i Odense Kommune
 • Rikke Rævsgaard Hansen, oversygeplejerske, Børnepsykiatrisk Afdeling Odense, Region Syddanmark
 • Elsebeth Stenager, overlæge, Lokalpsykiatrien
 • Angelina Isabella Mellentin, lektor og autoriseret klinisk psykolog ved Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark og Klinisk Institut ved SDU.

www.odense.dk

Kontaktinformation

Sundhedsforvaltningen Odense Kommune

Sundhedsrådmand, Tommy Hummelmose via kommunikationschef: Nicolai Svejdal, tlf.: 20 84 15 13, mail: nicos@odense.dk

Formand for Psykiatrirådet: Else Kirk, tlf.: 22 32 30 40