Spring til indhold

PARTNERSKABSGRUPPEN

Har eksisteret siden centrets start i 2010

Partnerskabsgruppen skaber dialog og fælles løsninger på tværs af den offentlige sektor og civilsamfundet.

Dette lokale partnerskab er yderst vigtigt, og er med til at styrke den samlede indsats i Odense.

I partnerskabet deles viden, kompetencer og ressourcer med et socialt sigte. Vi sparrer med hinanden ift. afholdelse af arrangementer til gavn for borgere i Odense.

Formålet er også at opnå synergieffekt og gå sammen om fælles indsatser og projekter. Samlet arbejder vi ligeledes for at imødegå stigmatisering og fremme åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

Vores overordnede vision er at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske sygdomme.

Partnerskabet skaber sammenhængskraft mellem tilbuddene og øget kendskabet til hinanden.

Center for Mental Sundhed koordinerer møderne.