Spring til indhold

Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse

Borgmestersekretariatet arbejder med presse samt daglig og strategisk betjening af borgmesteren.

Som en del af Borgmestersekretariatets arbejde koordineres strategiske prioriteter på tværs af forvaltninger.

Derudover rådgiver kontoret om borgerinddragelse med det mål at støtte fagkontorer i Borgmesterforvaltningen i målsætningen om at gøre den demokratiske samtale til et særkende for Odense.

Kontoret udvikler og driver også kommunens frivilligheds-indsats.

Borgmestersekretariatet betjening og rådgivning tager afsæt i analyser og data kombineret med input fra politiske niveauer samt fra borgere og en lang række aktører i byen.

 

Arbejdsområder

Borgmestersekretariat & Borgerinddragelses arbejde har tre pejlemærker:

- En kontinuerlig professionel betjening af borgmesteren såvel i det daglige som på det strategisk niveau.
- Rådgivning ind i fagkontorer om borgerinddragelse med det mål at skabe en progressiv demokratisk samtale i Odense om emner, der er med til at forme byen.
- Udvikling og drift af frivilligheds-området med fokus på at styrke frivilligheden på det civile-, det sociale og velfærdsområdet.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet i Borgmesterkontoret, er du velkommen til at kontakte:

Kontorchef Kåre Pedersen, knped@odense.dk, mobil 30 12 20 77.

Borgmesterforvaltningen