Spring til indhold

Beboerindskudslån

Hvis du flytter i almen bolig, og boligen er beliggende i Odense Kommune, kan du søge kommunen om lån til indskud.

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge kommunen om lån til beboerindskud. Udover almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til ældre og personer med handicap.  

Ansøgning om lån skal ske i tilknytning til indflytningstidspunktet.


Ansøgningen

Når du ansøger om beboerindskudslån, skal du vedlægge følgende dokumentation: 
  • Aktuel indkomst for alle husstandsmedlemmer.
  • Lejekontrakt eller tilbud om bolig, hvor du står som nr. 1.
  • Kontoudskrifter fra alle konti for den sidste måned.
  • Dokumentation for nuværende udgifter, hvis du ønsker at søge, fordi nuværende bolig er for dyr.

Hvis den nødvendige dokumentation ikke er vedlagt, vil vi efterfølgende indhente det hos dig, og du må forvente en længere sagsbehandlingstid.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du ringe til os.


Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden på ansøgning om beboerindskudslån er op til 14 dage, fra ansøgningen er modtaget i Odense Kommune.

Har vi ikke modtaget ovenstående dokumentation, træffer vi en afgørelse på det foreliggende, hvilket kan betyde et afslag.

 

Vil du vide mere

Læs om beboerindskudslån på borger.dk

Læs om frivilligt afdrag på beboerindskudslånBoligstøtte, beregn og ansøg Meld flytning

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen