Spring til indhold

En ny grøn mobilitetsplan for Odense

I Odense skal vi transportere os grønnere i fremtiden, så vores by kan blive klimaneutral senest i 2030

Billede af kort over Odense samt tekst, hvor der står Grøn Mobilitetsplan
Grøn mobilitetsplan 2023

Grøn mobilitetsplan 2023

Mobiliteten handler om måden, vi bevæger os rundt på. Voksne og børn på vej til arbejde, i skole, til fritidsaktiviteter, på indkøb og til koncert. Varer, der bliver transporteret fra A til B. Det sker på cykel, til fods, med letbane og bus, i bil og lastbil.

Odense er en storby i udvikling, og det skal byen forsat være. Derfor står vi fast på, at Odense skal udvikle sig og at vi samtidig skal reducere CO2-udledningen fra transporten.

Et flertal af byrådets partier vedtog den 20. december 2023 derfor en ny grøn mobilitetsplan for Odense Kommune.

 

Den grønne mobilitetsplan er baseret på to afgørende målsætninger:

  • Der skabes en sammenhængende by, hvor borgernes hverdag i hele kommunen hænger sammen, hvor byens liv udvikles, og det er attraktivt at drive forretning, og hvor der stadig er adgang til byen og bymidten i bil. Derfor ønsker forligspartierne, at aktiviteten i bymidten udvikles, så der i 2030 bor og færdes 25% flere mennesker inden for Ring 1 i forhold til i dag.

  • Der skabes en mere grøn og bæredygtig mobilitet i hele kommunen, så vi også i vores transportvalg fremmer den grønne omstilling og en mere bæredygtig udvikling af byen. Derfor sikrer planen de nødvendige CO2-reduktioner, så den samlede CO2-udledning fra transport reduceres med 46 %.

Forligspartierne er enige om, at planen ikke er lykkedes, før begge målsætninger er opfyldt.

 

Seks fokusområder

Den grønne mobilitetsplan har seks fokusområder ift. at reducere CO2 udledningen fra trafikken.

Hvert fokusområde rummer en række åbningstræk og afgrænsede eksperimenter med et samlet forventet CO2-reduktionspotentiale.

Forligspartierne ønsker, at der tages udgangspunkt i disse seks fokusområder i den videre planlægning:

  1. Hastighed – eksempelvis nedsat maxhastighed for biler indenfor ring 2 og nedsat hastighed på udvalgte støjplagede veje.
  2. Kollektiv trafik – blandt andet med fokus på bedre flow i trafikken for busser vha. busbaner samt flere afgange på de ruter, der har flest passagerer.
  3. Non road – omstilling af mobile ikke-vejgående maskiner, som blandt andet dækker over byggerimaskiner, landbrugsmaskiner og mindre havemaskiner, ved for eksempel at stille krav i fremtidige kommunale udbud om skift til eldrevne maskiner.
  4. Klimavenlige byområder – tiltag, der skal gøre det hurtigere og mere sikkert at færdes som fodgænger og cyklist. Eksempelvis ved at indføre mobilitetszoner, som er byområder, der lukkes af for gennemkørende biltrafik og samtidig giver plads til fredeligere og grønnere byrum til andre aktiviteter.
  5. Elektrificering og parkering – flere ladestandere til elbiler og ”forlomme” til nulemissionskøretøjer på udvalgte p-pladser, såsom lavere parkeringstakst for elbiler end for fossile biler.
  6. Samkørsel og delebiler – Eksempelvis gratis p-pladser til delebiler ved alle kommunale p-anlæg og opstart af samarbejde med private og almene boligorganisationer om udbredelse af samkørsel og delebiler.

 

Borgere og erhvervsliv bidrager til udformningen

Vi prioriterer højt, at borgerne sammen med Odense Kommune har mulighed for at tale sammen om, hvordan vi i fællesskab finder de bedste løsninger i Odenses nye, grønne mobilitetsplan.

Vi har modtaget en bred vifte af input fra både byens borgere og erhvervsliv via bl.a. borgermøder, Odense Borgerklimaråd, den online platform ‘Dialogportalen’, foruden debatter i diverse medier.

Alle de mange input er samlet i en rapport og har været del af de politiske forhandlinger om en ny grøn mobilitetsplan for Odense.

Læs mere om borgernes bidrag og find rapporten her.

 

Også i det kommende arbejde med at konkretisere mobilitetsplanens mange initiativer vil byens borgere, virksomheder og foreninger løbende blive inddraget.

 

Læs mere om det aktuelle projekt 'Vores Skibhuskvarter' her.


Læs hele den grønne mobilitetsplan her, hvor du kan se alle ændringerne fra 9. juni til 20. december markeret:

Læs Odense Kommunes nye grønne mobilitetsplan fra december 2023 (PDF)

Planen blev vedtaget af et flertal af byrådets partier den 20. december 2023 og er en vedtagelse af den politiske aftale, som et flertal af byrådets partier indgik den 22. november 2023.

Den nye mobilitetsplan erstatter aftalen fra 9. juni 2023. I linket nedenfor fremgår ændringerne i aftalen af 22. november 2023 i forhold til aftalen fra juni 2023.

Odense Kommunes nye grønne mobilitetsplan november 2023 (PDF med markerede ændringer fra aftalen juni 2023)

Klima- og Miljøforvaltningen