Spring til indhold

Pilotprojekt med faste, tværfaglige teams

Den 4. januar 2023 lød startskuddet for Odense Kommunes pilotprojekt med faste, tværfaglige teams i ældreplejens udkørende grupper. Pilotprojektets første år er netop blevet evalueret. Fra den 1. marts 2024 udvides projektet fra fem til 14 teams.

Med budget 2022 udtrykte politikerne ønske om et pilotprojekt med ’faste selvstyrende teams’. Det lykkedes dog ikke Odense Kommune at få andel i Social- og Ældreministeriets pulje på god 190 mio. kr., som blev fordelt mellem 25 kommuner.

 

En Odense-model

Ældre- og Handicapudvalget valgte derfor i foråret 2022, at der skulle udvikles en Odense-model. Det blev til et pilotprojekt med faste, tværfaglige teams. Udvalget afsatte i alt 6,288 mio. kr. til projektet.

Der er nedsat fem teams i fem forskellige udkørende grupper. De faste teams er tværfagligt sammensat og består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagogiske assistenter og rehabiliteringsrådgivere. Der er ml. 12 og 16 medarbejdere i de fem teams. I to af de faste tværfaglige teams deltager også medarbejdere fra aftengrupperne.

Projektets målsætninger er, at
• Borgeren oplever øget tryghed og kontinuitet ved, at der er færre forskellige medarbejdere i borgerens hjem.
• Borgeren føler sig mødt af den rigtige faglige kvalitet.
• Medarbejderne i teamet oplever en højere social kapital gennem opbygningen af stærkere relationer.
• Personaleomsætningen i de faste teams er lavere end i de øvrige udkørende grupper.

Projektet arbejder med faste, tværfaglige teams i:
• Næsbygruppen og Tagtækkergruppen (Forløb fysisk funktionsnedsættelse).
• Hunderupgruppen og Sankt Hans gruppen (Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling).
• Lavsensgruppen (Forløb sindslidelse, medfødt- og erhvervet hjerneskade).
• Aftengruppe Nord og Aftengruppe Syd.

De faste tværfaglige teams startede op den 4. januar 2023. Evaluering af det første år blev præsenteret tirsdag den 27. februar 2024. Fra den 1. marts 2024 udvides projektet fra fem til 14 teams.

 

Få mere at vide

Læs status på projektet: Større tryghed for de ældre og bedre arbejdsmiljø.
Læs om rehabilitering som fundament 
Se pressemeddelelse: Flere kendte ansigter i hjemmeplejen i Odense
Se pressemeddelelse: Ministerbesøg: Odense delte de gode erfaringer med faste, tværfaglige teams i hjemmeplejen


Ældre- og Handicapforvaltningen