Spring til indhold

Sidste frist for materiale 2023 - har du husket det?

Fristen for upload af materiale og søge medlemstilskud var 1/6, men vi har forlænget den til 2/7, da ca. 100 foreninger mangler!

Dekorativt billede af Aktiv Odense
Her logger du ind i øverste højre hjørne

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Der var frist for upload af materiale og ansøgning om medlemstilskud den 1/6 2023. Lige nu mangler vi materiale m.m. fra ca. 100 foreninger!

Vi har undtagelsesvis forlænget fristen til 2. juli 2023.

Alle foreninger skal;

1. Indtaste medlemstal i aldersgrupperne u/25 år, 25-64 år og over 65 år. Også selvom I ikke søger tilskud.

2. Uploade referat fra generalforsamling 2023 med underskrift af formand og dirigent

3. Uploade regnskab 2022 med underskrift af hele bestyrelsen (et lovkrav) og påtegning

4. Uploade aktivitetstimeplan 2023 - skemaet finder du på dette link i punktet ”Tilskuds- og regnskabsmateriale”

5. Afgive erklæring om børneattest på Aktiv Odense

6. Opdatere bestyrelsen på Aktiv Odense og evt. foreningsansvarliges adgang til portalen.

Har I modtaget lokaletilskud 2022, så skal det ligeledes afregnes på Aktiv Odense.

Efter 2. juli er vi desværre nødt til at lukke for tilskud og lokaler samt stille foreningen i bero. Så skynd dig at få tjekket, at I opfylder kravene til at være en godkendt folkeoplysende forening.

Vi hjælper jer gerne, hvis der er problemer. Kontakt os vi står klar! 

By- og Kulturforvaltningen