Spring til indhold

Parkinsonramte har fået eget golfhold

Henning Brandt gik otte slag op i handicap som følge af Parkinsons sygdom. Han kunne have lagt golfkøllerne på hylden, men tog initiativ til at oprettet et hold for parkinsonramte i Blommenslyst Golfklub.

Golfspillere på vej ud over græsset til forskellige tee-steder på banen.
Spillere på vej ud på banen i Blommenslyst

Selvfølgelig

Sådan lød svaret, da Henning Brandt spurgte ind til muligheden for at få etableret et golfhold for parkinsonramte i Blommenslyst Golfklub, efter han selv var blevet diagnosticeret med Parkinsons Sygdom, som rammer kommunikationen mellem hjerne og krop og blandt andet medfører stivhed i kroppen, rysten og problemer med balancen.

Selv var han gået otte slag op i handicap som følge af sygdommen, men en dag så han noget på nettet, som satte gang i tankerne.

- Jeg så en parkinsonramt amerikaner få undervisning i golf, og det var enormt rørende. Jeg tænkte, at sådan noget måtte vi da også kunne få op at stå, siger Henning Brandt, som efterfølgende luftede idéen i golfklubben.

En social klub

I bestyrelsen var der grønt lys hele vejen.
Det fortæller Hanna Suhr Rasmussen, som er bestyrelsesmedlem i Blommenslyst Golfklub.
- Der var slet ingen vaklen i bestyrelsen. Vi er en social klub, og vi vil gerne være med til at gøre en forskel. Det mente vi, at vi kunne gøre her. Vi havde ikke set behovet, men vi syntes, det var et fantastisk projekt, og i dag finder parkinsonpatienter sammen her hos os, hvor de kan støtte hinanden. Det går ikke så stærkt på banen, som det har gjort, og derfor kan det være rart at følges ad.

Det bekræfter Henning Brandt og tilføjer, at det som parkinsonpatient er godt at bevæge sig, og at golf er en særlig god aktivitet at kaste sig over.
- Golf er godt for parkinsonramte, fordi der er mange krydsbevægelser. Det er ikke konditionskrævende, men gåture og fysiske bevægelser samt det sociale samvær er et godt miks for os.


Et ugentligt højdepunkt

For Lars Skifter, som har været med på holdet siden starten, er holdtræningerne ugentlige højdepunkter.

- Det giver et godt sammenhold, fordi vi alle lider af lidt langsomhed. Nogle er lidt længere fremme i sygdommen end andre, men vi er i samme båd, og det skaber en god forståelse for hinanden. Det er sjovt at træne, men det sociale spiller også en stor rolle, og når vi har været ude på banen, spiser vi sammen eller drikker en øl. Det sociale netværk er megafint.

For at få det nye hold godt fra start sponsorerede Blommenslyst Golfklub et fire uger langt træningsforløb, hvor holdet kunne blive rystet sammen, fortæller Hanna Suhr Rasmussen.

- Vi ville gerne slå slag for holdet, men vi synes også, det er fair, at man får lov til at snuse til konceptet, inden man lægger penge på bordet. Bliver man glad for holdet, er det muligt at få et prøvemedlemsskab på tre måneder til en favorabel pris. Lige nu går der 14 på holdet, og det synes jeg da er en succes.

Holdmedlemmerne får også lov til at tage deres pårørende med. Det gør de ifølge Hanna Suhr Rasmussen, fordi golf er en tidskrævende sport, og fordi klubben gerne vil støtte om, at golfen er noget, som holdmedlemmerne og deres ægtefæller kan have sammen.

Lars Skifter ser også en anden fordel ved det.
- Det giver de pårørende en mulighed for at snakke sammen om det, de oplever med sygdommen. De er jo også påvirket af sygdommen.

En stor frivillig indsats

I Blommenslyst Golfklub har holdet sat gang i tanker om, hvorvidt der er behov for at lave flere tilbud til andre grupper af golfspiller, som kunne drage nytte af at have deres eget hold. Det bliver dog ikke lige nu, at klubben introducerer nye hold, fortæller Hanna Suhr Rasmussen.

- Vil skal lige have det her til at blive selvkørende, inden vi tager fat på noget nyt. Det kræver en stor frivillig indsats at få sådan noget som det her til at køre. Vi har rigtig mange frivillige, som hjælper til på kryds og tværs. Når det kører, så må vi se, hvad vi kan finde på at sende i luften. Vi har da gjort os nogle tanker.

Holdet for parkinsonramte består af 50 til 80-årige, men er åbent for alle med Parkinsons sygdom, og til august åbnes der op for nye tilmeldinger.

By- og Kulturforvaltningen