Spring til indhold

Betaling for belysning på private fællesveje

Du kan læse om betaling for belysning på private fællesveje i Odense herunder.

Ny byrådsbeslutning om betaling for belysning 

På byrådsmødet den 25. maj 2016 besluttede Odense Byråd, at Odense Kommune vil betale for driften af belysningen på private fællesveje med virkning fra den 1. januar 2017. 

Odense Kommune overtager betaling for gadebelysning

Det er kun driften af gadebelysning, Odense Kommune overtager den 1. januar 2017. Driften omfatter forsyning og afregning, sikkerhedseftersyn og installationsansvar, serieudskiftning af pærer samt reparation, hvis gadebelysningen påkøres eller ved enkeltfejl på pærer eller installation.

Sagen vedrører således ikke spørgsmålet om betaling for og finansiering af renovering af armatur/anlæg på private fællesveje.

Hvis I har egen måler på den private fællesvej

I nogle områder samt i nyere udstykninger har man opsat egen måler. Her skal grundejerforeningen henvende sig til By- og Kulturforvaltningen med oplysninger om aftagernummer og kunde CVR-nummer på den installation, der leverer vejens gadelys. Det gøres lettest ved at fremsende en kopi af seneste el-afregning til forvaltningen.

 

Private veje

Private veje er ikke omfattet af denne sag. Beslutningen fra 2014 om, at de private veje selv skal betale for gadebelysningen, ændres ikke.

By- og Kulturforvaltningen