Spring til indhold

Refusion af udgifter til behandling i udlandet

Her kan du læse om mulighederne for at søge refusion, hvis du under ophold i EU/EØS-lande eller Schweiz har opsøgt læge, hospital mm. og har fået en regning. Ansøgningen behandles af Styrelsen for Patientsikkerhed. .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Refusion efter EU-reglerne om det blå kort

Hvis du har været til læge og vist dit blå EU-sygesikringskort, men alligevel fået en regning, så har du sandsynligvis betalt en egenbetaling. Egenbetaling kan ikke refunderes.


Har du været til læge og ikke vist det blå kort, eller har du fået en regning på mere end egenbetalingen, kan du sende ansøgning, alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.


Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid, før refusion kan udbetales.

Læs hvordan du ansøger om refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed her.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen