Spring til indhold

Har du fået behandling i udlandet?

Hvis du har købt eller fået behandling i et andet EU/EØS-land kan du her læse mere om hvad du kan gøre.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilskud?

Alle der er sygesikret i Danmark.


Hvor skal behandlingen/varen været leveret/købt?

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Rumænien, Østrig og Schweiz .

 

Hvad kan man få tilskud til?

Du kan få tilskud til følgende behandling/varer:

  • Tandbehandling
  • Almen lægehjælp til gruppe 2-sikrede
  • Speciallægehjælp til gruppe 1 og 2-sikrede
  • Kiropraktik
  • Fodterapeutisk behandling
  • Psykologbehandling
  • Tandpleje til visse kræftpatienter og patienter med Sjøgrens syndrom
  • Ernæringspræparater, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen
  • Briller til børn under 16 år

Hvad skal du indsende?

  • Original regning og kvittering
  • En beskrivelse af varen/behandlingen, der gør at det er muligt at sammenligne den med de ydelser, som sundhedsloven giver tilskud til i Danmark.
  • Kopi af eventuel lægehenvisning eller lægeordination
  • Dokumentation for, at den udenlandske behandler har offentlig autorisation (det vil ofte fremgå af regningen)
Du skal sørge for, at materialet er på et sprog, som regionens sagsbehandler umiddelbart kan forstå (dansk, engelsk, tysk eller fransk).

Hvor skal du sende din ansøgning hen?

Din ansøgning sendes til:
Region Syddanmark
Praksisafdelingen
Damhaven 12
7100  Vejle

Mærket "EU-refusion"

Har du spørgsmål vedrørende til ansøgningen skal du kontakte Region Syddanmark på tlf. 76 63 10 00

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen