Spring til indhold

Tilmelding af udenlandsk medarbejder til den offentlige danske sygesikring

Fra den 1. maj 2015 er det Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Se mere på www.borger.dk.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få det særlige sundhedskort?

Kortet er et sundhedskort, der gives til danskere og andre EU-borgere, som har ret til behandling i det danske sundhedsvæsen, selvom de ikke er registreret i folkeregistret.

Du kan få det særlige sundhedskort, hvis du:
  • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land.
  • arbejder på et skib.
  • studerer i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.
  • er dansk offentlig ansat, diplomat eller er ansat ved international organisation.
  • modtager ydelser fra Danmark.
 
Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det særlige sundhedsskort og udsteder kortet.

 

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Har du spørgsmål om det særlige sundhedskort, kan du finde svar på borger.dk/saerligtsundhedskort.Her kan du:
 
  • søge om at få det særlige sundhedskort.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om det særlige sundhedskort.

 
Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:


Hjælp til selvbetjening

Hvis du har brug for hjælp til selvbetjening, så kan du ringe til Hotline Syddanmark på tlf. 66 13 13 72.

Du kan også få hjælp til selvbetjening i Borgerservice. Du skal bruge dit nøglekort til nem id, hvis du har et.

By- og Kulturforvaltningen