Spring til indhold

Gratis influenzavaccination

I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper fra den 1. november frem til den 15. januar.

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

 

Vaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for indlæggelse som følge af influenza, hvis man alligevel skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination.

Forekomsten af influenza varierer fra år til år og optræder hyppigst i perioden fra december til marts. I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper derfor fra 1. november frem til den 15. januar.

 

Den gratis influenzavaccine tilbydes til dig, hvis du:

  • er over 65 år
  • har diabetes
  • har hjerte- eller lungesygdom (fx astma og KOL)
  • har en immundefekt
  • har et BMI > 40
  • er gravid efter 12. uge.*
  • deler husstand med en immunsupprimeret (fx medicinsk el. sygdomsbetinget)*

*For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter tilbydes vaccinen dog til udgangen af februar. (jf. Statens Serum Institut)

 

Hvordan får jeg en influenzavaccine?

- Spørg hos din praktiserende læge og få en tid til vaccination
- Spørg din jordemoder eller fødselslæge, hvis du er gravid
- Spørg hos en vaccinationsklinik og få en tid til vaccination
- Se på apoteket.dk hvilke apoteker, der tilbyder vaccination, eller spørg på apoteket

Vil du vide mere?

Læs mere om influenzavaccine på Sundhedsstyrelsens hjemmeside


Ældre- og Handicapforvaltningen