Spring til indhold

Hvem har ret til danskuddannelse?

Her kan du se, hvem der har ret til danskundervisning.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Danskundervisning

30 35 44 46

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Danskundervisning

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.15
Fredag 9.00-13.15

Tilbuddet gælder alle nyankomne udlændinge bosiddende i Odense Kommune, der:

 

  1. er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller fast lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
  2. har fast lovligt ophold i medfør af EU-regler om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i Odense Kommune

 

Tilbuddet gælder også EU-grænsependlere, der arbejder i Danmark, eller har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

 

Grønlændere, færinger og hjemvendte udlandsdanskere har mulighed for at deltage i samme tilbud som udlændinge ovenfor.

 

Flygtninge og familiesammenførte vil, som led i et integrationsprogram, få tilbud om Danskuddannelse allerede fra start.

 

Brug for mere hjælp?

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen