Spring til indhold

Hvem har ret til danskuddannelse?

Her kan du se, hvem der har ret til danskundervisning.

Tilbuddet gælder alle nyankomne udlændinge bosiddende i Odense Kommune, der:

 

  1. er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller fast lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
  2. har fast lovligt ophold i medfør af EU-regler om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i Odense Kommune

 

Tilbuddet gælder også EU-grænsependlere, der arbejder i Danmark, eller har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

 

Grønlændere, færinger og hjemvendte udlandsdanskere har mulighed for at deltage i samme tilbud som udlændinge ovenfor.

 

Flygtninge og familiesammenførte vil, som led i et integrationsprogram, få tilbud om Danskuddannelse allerede fra start.

 

Læs mere om, hvordan du får tilbud om danskundervisning.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen