Spring til indhold

Uddannelse til muligheder

I Odense skal alle blive så dygtige, som de kan.

Alle børn og unge skal have mulighed for at finde en vej gennem uddannelsesverdenen, som passer til lige præcis deres faglige niveau, interesser og styrker. Er der behov for særlig støtte og opbakning, sætter vi tidligt ind. Er der særlige talenter, skal vi være i stand til at stimulere og udvikle dem.

Vi støtter og udfordrer talenterne, så de kan udfolde deres potentiale og blive eksperter inden for deres felt. 

På tværs af uddannelser og virksomheder skaber vi mulighed for et tættere samarbejde, så elever og studerende kan prøve deres færdigheder af i praksis og få
yderligere kendskab til arbejdslivets muligheder.

 

Alle elever skal kunne arbejde kreativt og innovativt, og vi tilbyder gode rammer og miljøer, hvor den unge kan prøve kræfter med innovation og iværksætteri.

 

Odense rummer mange forskellige typer af uddannelser. Det udbud skal vi bruge, når vi sammen med unge forsøger at finde en uddannelse, som passer til deres kompetencer. Unge som har brug for særlig støtte skal på lige fod med alle andre føle sig efterspurgt på arbejdsmarkedet. Vi skal være ihærdige, når vi i samarbejde med unge leder efter den rette uddannelse, og siden bakke op, hvor det er nødvendigt.

 

I Odense forfølger vi muligheden for livslang læring.

Vi vil:

  • Have internationalt attraktive talentmiljøer, særligt inden for tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.
  • Gøre det muligt for alle at gennemføre en uddannelse.
  • Træne den metodiske og systematiske tilgang til kreativitet og innovation på alle skoler og uddannelser.

Læs Din fremtid er vores fremtid - Uddannelsespolitik for Odense her.

 

Børn- og Ungeforvaltningen