Spring til indhold

Den 23. februar 2023

Mødereferat for Psykiatrirådet den 23. februar 2023.

Tidspunkt og sted: Kl. 17-19. Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense.

Afbud: Helle Sibbersen

Referent: Rådssekretær Sille L S Nielsson

Referat godkendt af: Formand, Else Kirk og Næstformand, Bjarne Christensen (SIND)

 

1. Velkommen til Psykiatrirådet v/ Else Kirk

– Rådmand Tommy Hummelmose deltager fra start og er med til at byde velkommen, hvorefter han forlader mødet.

 

Resume af Formandens velkomst:

  • Vores mål er at udarbejde et ide-katalog til Sundhedsudvalget. Vores opgave er at tænke visionært – ikke at beskrive udfordringerne på det psykiatriske område.
  • Ønske om en referencegruppe af borgere med psykiatriske sygdomme, som kan hjælpe os med at komme med ideer til Sundhedsudvalget. Vi skal både beskæftige os med børne- og unge samt voksenområdet.
  • Håb om, at rådet er med på en hel temadag til næste rådsmøde.

Resume af Rådmandens velkomst:

  • Rådmanden takker for deltagelse, og takker ikke mindst interesse- og patientorganisationernes initiativ til at lægge første kim til opstarten af et Psykiatriråd.
  • Fortæller kort om forhistorien samt baggrunden for beslutningen om et Psykiatriråd og herunder udfordringerne på sundhedsområdet.
  • Rådets opgave er at fodre politikkerne med viden og ideer. Herunder er samarbejdet mellem det politiske udvalg og rådet ikke fastlåst.
  • Første drøftelse omkring den kommende Psykiatrihandleplan har fundet sted i Sundhedsudvalget.
  • Til efteråret regner vi med at kunne skabe konjekturen til den egentlige Psykiatrihandleplan.
  • Vi har allerede beskæftiget os med børn og unges mentale trivsel – men ikke psykiatriområdet. Det er her rådet skal bidrage med viden og ideer.

2. Bordet rundt

- alle medlemmer præsenterer sig:

 

1. Formand: Else Kirk

 

2. Medlem: Maria Lundvig, Bedre Psykiatri

 

3. Medlem: Kim Bøg-Jensen, UCL, Sundhedsuddannelserne


4. Medlem: Michael Edsen Johansen, FGU


5. Medlem: Rikke Skov-Nielsen, Forstander, HF & VUC


6. Medlem: Susan Mose, Almen Gymnasier


7. Medlem: Kirsten Ilkjær, Lægeforeningen

8. Medlem: Helle Sibbersen (Frivillig), LAP


9. Medlem: Bjerne Christensen, Lokalformand, SIND

10. Medlem: Mette Marensgaard Pedersen, (Oversygeplejerske på p60, De Særlige Pladser), Psykiatrisk Afdeling Odense, Region Syddanmark

11. Medlem: Anne Brunse Vaaben, Assisterende leder, Vista- og Flexbostøtten

12. Medlem: Karen Høgh (Peer to Peer), Stoppestedet, Peer to Peer

13. Medlem: Kim Henrik Rask, Virksomhedskonsulent, BSF

14. Medlem: Rikke Rævsgaard Hansen (Oversygeplejerske i Neuroteamet og leder i Fremskudt funktion), Børnepsykiatrisk Afdeling Odense, Region Syddanmark

15. Medlem: Elsebeth Stenager, Overlæge, Lokalpsykiatrien og Klinisk professor, institut for regional Sundhedsforskning, SDU


16. Medlem: Angelina Isabella Mellentin (Lektor, autoriseret klinisk psykolog), Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark og Klinisk Institut, SDU samt Center for Digital Psykiatri

 

3. Forretningsorden til drøftelse, kommentering og godkendelse (endelig godkendelse i Sundhedsudvalget)

Det aftales, at målgruppen indkredses ydermere ved næste rådsmøde, hvorefter forretningsordenen godkendes.


Der skal findes en næstformand til rådet. Kim Bøgh-Jensen peger på Maria Lundvig fra Bedre Psykiatri og Bjarne Christensen fra SIND. Ingen indmeldinger fra rådet. Maria og Bjarke vil internt fordele posten og melde tilbage til rådet.

 

4. Drøftelse af mærkesager og årshjul for rådets virke i 2023

a) Drøftelse af mærkesager:
Formand Else Kirk lægger op til, at alle rådsmedlemmer går hjem og tænker inden næste møde:


- Hvor er det man ser udfordringer samt måske har ideer til løsninger på sit eget område og generelt?

Tanker og ideer indsendes til sekretæren i pind-form inden næste møde – S.U. meldes ud på senere tidspunkt.

b) Mødekadence:
Der skal afholdes minimum 4 møder årligt samt 1 møde med Sundhedsudvalget.

Der lægges der op til at afholde 2 møder før sommeren samt 3 i efteråret.

Formanden foreslår herunder, at næste møde erstattes af en hel temadag fra cirka kl. 12-17 en hverdag i starten af maj - med bespisning. Rådet samtykker.

 

5. Praktisk drøftelse – tidsrum for møder, velegnede mødesteder, forplejning mv.

Der er ønske om brug af Doodle til planlægning af alle møder. Sekretæren eftersender denne.

Der forelægger ønske fra ungdomsuddannelserne om at 2. mødegang planlægges til i starten af juni eller efter 24. juni.


Der lægges op til at læse alt relevant materiale – fx Referater fra Sundhedsudvalget samt kommissoriet fra Psykiatrirådet i Ballerup. Sekretæren kan eftersende dette materiale.


Der er enighed om, at Phønix er et velegnet mødested i tidsrummet 17-19 incl. forplejning. Obs på elevator, der forefindes for enden af bygningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsforvaltningen