Spring til indhold

Vejledning til skitser

Læs, hvordan du laver en skitse over det areal, du ønsker at søge udeservering for. Se også et par eksempler på skitser.

Her finder du eksempler på skitser, når du skal lave din egen skitse over det areal, du søger om at have udeservering på.

Sådan måler du op, når du skal lave en skitse til udeservering

Målsætning

Døre, porte og facadeskift mellem bygningerne skal markeres med afstand til udeserveringen. Der skal sættes bredde og længde på arealerne til udeserveringen.

 

Afstande til inventar og faste genstande så som master, træer, bænke, skraldespande, springvand og skulpturer, kantsten vandrender med videre markeres.

 

De markerede arealer til udeservering skal vise de samlede arealer, der søges brugt til borde, stole, skiltning, afskærmning, beplantning, parasoller med videre.

Afstandskrav

Placering af inventar må ikke blokere for flugtveje fra bygningen. Der skal holdes en afstand på mindst 0,4 meter til døre og porte.

 

På fortove skal et areal i mindst 1,5 meters bredde friholdes til fodgængere.

 

I gågader skal et areal i mindst 4 meters bredde friholdes til fodgængere og nødvendig kørsel for udrykningskøretøjer, lægekørsel, varelevering og anden kørsel med særlig tilladelse.

 

I gader med kørende trafik - herunder også busgader og cykelgader - gælder de almindelige bestemmelser i blandt andet Færdselsloven og Vejloven.

 

Omkring alt byudstyr - fx kunst, bænke og træer - skal friholdes en zone på 120 cm for at sikre anvendelse til det egentlige formål og mindske risikoen for beskadigelser og gøre det nemt at holde rent.

Herunder ser du tre eksempler på skitser med udgangspunkt i teksten herover.

 

Skitse nr. 1 til opmåling af ønsker til udeservering

Skitse til opmåling af ønsker til udeservering - forklares i teksten

 

Skitse nr. 2 til opmåling af ønsker til udeservering

Skitse til opmåling og tegning af ønsker til udeservering (2) - forklares i teksten

 

Skitse nr. 3 til opmåling af ønsker til udeservering

Skitse til opmåling af ønsket areal til udeservering (3) - forklares i teksten

 

Sådan måler du op - udeservering (link åbner pdf med ovenstående info. Pdf er ikke webtilgængelig)

By- og Kulturforvaltningen