Spring til indhold

Tilslutningstilladelse og fedtudskiller

Alle restaurationer i Odense Kommune, der producerer og forarbejder madvarer, skal have en fedtudskiller.

Det er Odense Kommunes Miljøafdeling, der vurderer, hvorvidt det er påkrævet at etablere en fedtudskiller.

Er det muligt at installere en fedtudskiller i de valgte lokaler?

Det er vigtigt at sikre sig, det er muligt at installere en fedtudskiller i de valgte lokaler. Måske er det nødvendigt at ansøge, om det er muligt at lægge fedtudskilleren i offentligt areal. Er der mulighed for udluftning af udskiller, uden der opstår lugtgener?

Hvorfor skal du have en fedtudskiller?

Fedtudskilleren skal installeres for mindske udledningen af fedt til kloaksystemet. Fedt i kloakken giver tilstopning og opstuvning, når fedtet bliver afkølet og størkner. Når fedtet skal nedbrydes i kloakken, udvikler det svovlbrinte, der kan ødelægge beton og metal i afløbssystemet. Svovlbrinte er også sundhedsskadeligt for de personer, der arbejder med kloaksystemet.

Derfor er det et krav fra Odense Kommune, at du installerer en fedtudskiller med den rigtige dimensionering, hvis din virksomhed udleder fedt eller vegetabilske og animalske olier til kloakken. Fedtudskilleren skal dimensioneres, så den har en størrelse (liter pr. sekund), der passer til din virksomheds behov. Dog skal den være på minimum 2 liter pr. sekund.

Hvem kan installere en fedtudskiller?

Det er kun en autoriseret kloakmester eller VVS-installatør, der må installere en fedtudskiller.
Inden arbejdet påbegyndes, skal du eller installatøren ansøge Odense Kommune om tilladelse til at etablere fedtudskilleren. Ansøgningen sendes til spildevand@odense.dk.

Hvis du overtager lokaler, der tidligere er drevet restauration fra

Hver opmærksom på dette ikke er en garanti for, der er etableret fedtudskiller. Der stilles krav til størrelse for fedtudskiller ud fra hvilke aktiviteter og installationer, der pågår/er installeret i lokalerne. Derfor er der heller ingen garanti for, en evt. eksisterende fedtudskiller er tilstrækkelig.

Færdigmeld din fedtudskiller

Når arbejdet er udført, skal du indsende en færdigmelding til spildevand@odense.dk, og fedtudskilleren skal tilmeldes en privat tømningsordning.

Drift og tømning af fedtudskiller

En fedtudskiller skal driftes og vedligeholdes i henhold til driftsvejledningen, og de vilkår der stilles i Odense Kommunes tilslutningstilladelse. Hvis en fedtudskiller ikke tømmes, driftes og vedligeholdes efter forskrifterne, kan det give anledning til driftsproblemer i kloakken, lugtgener og uhygiejniske forhold. En overfyldt fedtudskiller kan også tiltrække rotter.

Sagsbehandlingstid

Fedtudskilleren må ikke etableres, før du har ansøgt og fået en tilslutningstilladelse. Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på 8-12 uger.

Bliv klogere på krav og regler om fedtudskiller i forskrift om miljøkrav til restaurationer

 

By- og Kulturforvaltningen