Spring til indhold

Åbning af din restauration

Husk at færdigmelde dit byggeri til Odense Kommune, inden du åbner.

Når byggeriet står færdig, skal du færdigmelde det til Odense Kommune. Du må ikke åbne, før du har modtaget endelig ibrugtagningstilladelse inkl. afløbsgodkendelse.

Færdigmeld dit byggeri
Du kan se i byggetilladelsen, hvilke vilkår du skal opfylde for at få en ibrugtagningstilladelse.

Når vi har modtaget din færdigmelding, tjekker vi, dokumentationen for de tekniske kapitler, som dit byggeri er omfattet af.

Vurderer vi, dokumentationen er fyldestgørende, får du din ibrugtagningstilladelse, og du kan herefter åbne.

Vær opmærksom på, der kan være stillet vilkår i tilladelsen, der skal være opfyldt, inden vi kan afslutte sagen. Det er dit ansvar at bevise, de er overholdt.

By- og Kulturforvaltningen