Spring til indhold

Salg af fødevarer og alkohol

Få overblik over hvilke tilladelser du skal have, når du sælger fødevarer og alkohol i din restauration.

Registrer dig hos Fødevarestyrelsen

Alle virksomheder, der sælger fødevarer, skal som udgangspunkt have en registrering eller autorisation fra Fødevarestyrelsen.

Find blanketter og vejledning til registrering på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Alkoholbevilling

Når du er blevet registret hos Fødevarestyrelsen, kan du søge om en alkoholbevilling.

For dig der har søgt byggetilladelse

Vigtigt - hvis du har ansøgt om byggetilladelse, kan du først søge om alkoholbevilling, når du har fået din ibrugtagningstilladelse. Men hvis du er i tvivl, om der vil blive givet alkoholbevilling det pågældende sted, kan du søge en forhåndstilkendegivelse ved Bevillingsnævnet.

Alkoholbevillingen søger du digitalt hos Fyns Politi, som formidler den videre til Odense Kommunes Bevillingsnævn, der beslutter, om du kan få en alkoholbevilling.
Læs mere om betingelserne for at få tildelt en alkoholbevilling i Odense Kommune.   

By- og Kulturforvaltningen