Spring til indhold

Fokus på frivillighed

Et team i Fritidsafdelingen vil i samarbejde med eksterne partnere sætte fokus på frivillighed i foreningslivet de næste to år.

Det er svært at skaffe frivillige

Fritidsafdelingen oplever i stigende grad, at foreninger henvender sig, fordi de har svært ved at skaffe frivillige.

Den problematik vil et team i Fritidsafdelingen i samarbejde med SIKO, Fynske Idrætsforbund og DGI Fyn sætte fokus på i 2024 og 2025 ved at støtte op om fire anbefalinger, som udvalget Frivillighed og Civilsamfund har udarbejdet med henblik på at styrke kommunens strategiske arbejde med frivillige.

Det fortæller Dorte Nielsen, chefkonsulent i Fritidsafdelingen.
- Det hele skulle gerne munde ud i, at foreningerne får flere frivillige, og så vil vi samle nogle erfaringer og lave noget materiale, som viser, hvordan vi har arbejdet med frivillighed i Odense Kommune. Her skal man kunne hente noget inspiration.

Udvalget for Frivillighed og Civilsamfund har anbefalet følgende fire indsatser:
1) Iværksæt indsatser for særlige målgrupper
2) Præsenter muligheden for frivilligt engagement
3) Understøt foreningers fastholdelse af frivillige via kompetenceudvikling og anerkendelse
4) Undersøg mulighederne for at øge kapaciteten i foreningen

De anbefalinger vil teamet med fokus på frivillighed forsøge at støtte op om på flere måder, fortæller Dorte Nielsen:

- Vi vil opsøge de gode og inspirerende historier, lave kurser og planlægger også at lave et temamøde om frivillighed for Folkeoplysningsudvalget. Vi vil også prøve at aktivere vores Facebook-side mere, så foreningerne kan dele deres gode historier på den platform. Endelig skal vi også prøve at kigge på, hvordan man kan rekruttere frivillige andre steder end internt i sin forening. Det kunne være, der sad nogle i nærområdet, som kunne have glæde af at komme ud og hjælpe til.

Bred opbakning

SIKO, Fynske Idrætsforbund og DGI Fyn, som er blevet inviteret til at tage del i arbejdet, mener, at Odense Kommune gør det helt rigtige ved at sætte fokus på frivillighed.

- Man snakker rigtig meget om frivillighed, og den debat vil vi gerne tage del i, siger Bernt Nielsen, formand for Fynske Idrætsforbund.

Søren Aamann, formand for SIKO, har allerede et forslag til, hvad der skal kigges på.

- Den manglende kapacitet presser vores frivillige. I Højby træner man for eksempel nogle gange i Ringe, fordi der ikke er mere plads og flere tider i Højbyhallen. Så skal trænerne ligge og fare frem og tilbage. Når man er træner, er man det af et godt hjerte. Så skal man ikke bruge tid på at finde haltider – det tager tid fra alt det vigtige.

Hans R. Sørensen, direktør i DGI Fyn, håber, at samarbejdet kan munde ud i nogle endnu stærkere fællesskaber i foreningerne:

- Frivillige er ofte mere fleksible og innovative i deres tilgang til at løse konkrete opgaver og problemer end organisationer og offentlige institutioner. De frivillige sætter en dagsorden der giver mening lokalt og kan derfor reagere hurtigt. DGI Fyn vil arbejde for, at vi på tværs af frivillige organisationer og kommunen lykkedes med at understøtte de lokale foreningers arbejde i at skabe stærke og inkluderende fællesskaber

By- og Kulturforvaltningen