Spring til indhold

Sådan arbejder vi med Housing First

Housing First er en tilgang målrettet mod at opnå en positiv udvikling hos borgeren ved at give mulighed for at bo i egen bolig og få relevant støtte.

Odense har arbejdet med Housing First siden 2009. Gennem tilgangen med Housing First har vi opnået gode resultater i arbejdet med udsatte borgere og hjemløse. Odense er lykkedes med at nedbringe hjemløsheden betragteligt, imens den er steget på landsplan.

 

De gode resultater skyldes et tæt samarbejde på tværs af kommune, boligorganisationer, relevante samarbejdspartnere og frivillige foreninger om den enkelte udsattes behov og problemstillinger. Vi sigter hele tiden mod at nå vores fælles mål om, at udsatte borgere skal have et godt liv, hvor de:

 

  • har mulighed for at bo i egen bolig
  • kan fastholde boligen
  • har adgang til en individuelt tilpasset og relevant støtte.

 

Støttemetoder og -tilbud

Konkret arbejder vi i Odense Kommune med en række støttemetoder og tilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation og problemstillinger. Det kan fx handle om økonomi, sundhed, misbrugsbehandling, netværk, støttepersoner og beskæftigelse/uddannelse, der skal tages hånd om for at kunne flytte i egen bolig og fastholde boligen.

  • Boliggaranti til hjemløse er et særligt tiltag i Odense, som betyder, at hjemløse kan få tilbudt en bolig inden for tre måneder. Læs mere om boliggarantien her.
  • Bostøtte er et eksempel på et tilbud til borgere, som har behov for støtte til at fastholde boligen. Det kan fx dreje sig om hjælp til at strukturere dagligdagen, praktiske opgaver eller økonomi. Læs mere om bostøtte her.
  • Social Vicevært er et tilbud efter lov om social service §85. Tilbuddet er målrettet borgere, der har svært ved at fastholde egen bolig og holde kontakt til offentlige institutioner. Læs mere om social vicevært. 

 

Strategi for Den inkluderende by og Housing First

I 2018 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget Strategien for Den Inkluderende by og Housing First.

 

Udvalget ønskede med strategien at værne om og fremtidssikre arbejdet med Housing First. Udvalget får én gang årligt en status på arbejdet med strategien, som du kan finde her.

 

Billede er dekorativt

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen