Spring til indhold

Boliggaranti

I Odense har vi boliggaranti til hjemløse. Det har vi, fordi alle borgere i Odense skal have et hjem, som de trygt kan være i.

For hjemløse kan det at have sin egen bolig være med til at skabe en positiv forandring i deres liv. Et fast tag over hovedet giver pusterum til at fokusere på problemer med misbrug, psykisk sygdom eller sociale relationer, som hjemløse ofte kæmper med.

Med boliggarantien kan hjemløse i Odense få tilbudt en bolig indenfor 3 måneder. Boliggarantien træder i kraft, når borgeren er godkendt til kommunal boliganvisning.

Aftalen om boliggaranti er indgået mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Civica, Arbejdernes Boligforening Odense, Fyns Almennyttige Boligselskab, Boligforeningen Kristiansdal og Odense Boligselskab.

 

Hvem kan få boliggaranti?

Boliggarantien gælder for borgere, der har mistet egen bolig i Odense Kommune.

Derudover er der følgende kriterier:

 • Borgere som er i en akut boligsituation (defineret som værende "uden tag over hovedet") eller som indenfor kortere tid vil miste sin bolig
  (tidlig indsats.)

 • Hvor det sandsynliggøres, at borgeren ikke kan fremskaffe bolig på egen hånd.
 • Hvor det sandsynliggøres, at borgeren ikke kan bo ved familie, venner og bekendte.

 • Hvor Odense Kommune, i henhold til social lovgivning, er handlekommune, samt at der af handleplanen fremgår, at borgeren skal have bolig i Odense Kommune.

 • Borgeren har en forpligtigelse til selv at være aktiv omkring løsning af sit boligproblem.

Hvem kan ikke få boliggaranti?

 • Personer, som er flyttet til Odense, men er blevet husvilde i anden kommune.
 • Personer fra andre kommuner, som befinder sig i Odense og tilmelder sig Odense Kommune i folkeregistret hos familie, venner og bekendte. I de tilfælde kan boligproblemet have en vis forudsigelighed, og derfor er de borgere ikke omfattet af boliggarantien. I vurderingen af sagen kan der dog tages hensyn til, hvor længe borgeren har opholdt sig i Odense Kommune.

 

Hvordan kan vi give boliggaranti?

Der er flere ting, der skal være på plads for at Odense Kommune kan give boliggaranti til hjemløse:

 • Billige boliger, der er til at betale for borgere på offentlige ydelser (jf. Boligstrategien)

 • At vi arbejder ud fra Housing First-tilgangen (jf. Strategi for Den Inkluderende by og Housing First).
 • Tæt samarbejde mellem den kommunale boligformidling og boligorganisationernes udlejningsafdelinger.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen