Spring til indhold

Viden om Housing First

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager bostøtte. Læs mere om Housing First her.

Her kan du læse mere om Housing First: Metoder, undersøgelser og hvordan vi arbejder med Housing First i Danmark og Europa.

 

Socialstyrelsen: 

På Socialstyrelsens hjemmeside kan du læse:

  • Den engelske ”Housing First Guide Europe” er udgivet af FEANTSA (den europæiske sammenslutning af nationale organisationer, som arbejder med borgere i hjemløshed). Læs om Housing First i et dansk og i et europæisk perspektiv.

 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd:

Her finder du en række udgivelser, nyheder og nøgletal inden for temaet Hjemløshed. Du kan fx finde en række danske undersøgelser, blandt andet med fokus på arbejdet med Housing First i Odense. 

 

Hjem til Alle alliancen

Odense Kommune er partner i Hjem til Alle, som er en alliance af 19 partnere med et fælles mål om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. Vi arbejder for, at alle unge har adgang til bolig, støtte og netværk.

 

Strategi for Den Inkluderende By og Housing First

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med Housing First i Odense i strategien for Den Inkluderende By og Housing First.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen