Spring til indhold

Viden om Housing First

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager bostøtte. Læs mere om Housing First her.

Her kan du læse mere om Housing First: Metoder, undersøgelser og hvordan vi arbejder med Housing First i Danmark og Europa.

 

Social- og Boligstyrelsen: 

På Social- og Boligstyrelsens hjemmeside kan du læse:

  • Udgivelsen "Fra bolig til hjem. Relevante boligløsninger til borgere i hjemløshed" fra 2024, som er en kortlægning af forskellige redskaber inden for boligområdet, som kan anvendes til at hjælpe borgere i hjemløshed til en permanent bolig. Læs kortlægningen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside
  • Rapporten "Fra bolig til hjem. Teorier og praksiserfaringer om hjemlighed, hjemfølelse og meningsfulde fællesskaber efter hjemløshed" fra 2024. Rapporten præsenterer, hvordan fagprofessionelle og frivillige kan støtte borgere efter endt hjemløshed med at skabe hjemfølelse i egen bolig og deltage i meningsfulde aktiviteter. Læs rapporten på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd:

  • Udgivelsen "Brug af velfærdssystemet blandt borgere i hjemløshed", som er undersøgelse baseret på registerdata fra 2021. Undersøgelsen viser, at borgere i hjemløshed har et stort forbrug af indsatser og ydelser på tværs af velfærdssystemets sektorer, men at forholdsvis få modtager den individuelle sociale støtte, der er en del af Housing First-tilgangen. Læs rapporten og dens hovedresultater på VIVEs hjemmeside.
  • På VIVEs hjemmeside finder du en række udgivelser, nyheder og nøgletal inden for temaet Hjemløshed. Du kan fx finde en række danske undersøgelser, blandt andet med fokus på arbejdet med Housing First i Odense. 

 

Hjem til Alle alliancen

Odense Kommune er partner i Hjem til Alle, som er en alliance af flere partnere med et fælles mål om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. Vi arbejder for, at alle unge har adgang til bolig, støtte og netværk.

 

Godt i gang med Housing First

8 ud af 10 kommer ud af hjemløshed med Housing First, viser danske erfaringer. Hjem til Alle alliancen har skabt en ny platform, der udbreder viden, inspiration og værktøjer til kommunernes arbejde med Housing First. Gå til hjemmesiden "Godt i gang med Housing First"

 

Strategi for Den Inkluderende By og Housing First

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med Housing First i Odense i strategien for Den Inkluderende By og Housing First.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen