Spring til indhold

Viden om Housing First

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager bostøtte. Læs mere om Housing First her.

Her kan du læse mere om Housing First: Metoder, undersøgelser og hvordan vi arbejder med Housing First i Danmark og Europa.

 

Socialstyrelsen: 

På Socialstyrelsens hjemmeside kan du læse:

 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd:

Her finder du en række udgivelser, nyheder og nøgletal inden for temaet Hjemløshed. Du kan fx finde en række danske undersøgelser, blandt andet med fokus på arbejdet med Housing First i Odense. 

 

Hjem til Alle alliancen

Odense Kommune er partner i Hjem til Alle, som er en alliance af flere partnere med et fælles mål om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. Vi arbejder for, at alle unge har adgang til bolig, støtte og netværk.

 

Godt i gang med Housing First

8 ud af 10 kommer ud af hjemløshed med Housing First, viser danske erfaringer. Hjem til Alle alliancen har skabt en ny platform, der udbreder viden, inspiration og værktøjer til kommunernes arbejde med Housing First. Gå til hjemmesiden "Godt i gang med Housing First"

 

Strategi for Den Inkluderende By og Housing First

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med Housing First i Odense i strategien for Den Inkluderende By og Housing First.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen