Spring til indhold

Metoder til vedligeholdelse af asfalterede veje

Traditionelt er der 4 metoder til renovering af eksisterende slidlag på byens asfalterede veje

1. Udlægning af overfladebehandling (OB) oven på eksisterende asfalt

2. Udlægning af fulddækkende asfalt (PA, AB eller SMA) ovenpå eksisterende asfalt

3. Bortfræsning af asfalt svarende til tykkelsen af et nyt fulddækkende asfaltlag, og efterfølgende udlægning af et nyt fulddækkende asfaltlag (PA, AB eller SMA)

4. Bortfræsning af asfalt svarende til en tykkelse på 6 -7 cm., og efterfølgende udlægning af et nyt fulddækkende bærelag i GAB og asfaltlag (PA, AB eller SMA)


En overfladebehandling kan udføres uden væsentlige eller omfattende forberedende arbejder og uden at hæve kantsten og omlægge fortov, som i sig selv ikke har en tilstand, som berettiger til en istandsættelse.

Overfladebehandling er ideel til brug på asfaltunderlag og et vejprofil, som er jævnt, og hvor belægningen ikke skal tilpasses af hensyn til afvanding af overfladerne.

Overfladebehandling er desuden hensigtsmæssig at udføre på asfaltbelægninger med skader som revner og stentab, udtørring og lapper. Overfladebehandling danner en tæt membran, som kan ”regenerere” i tilfælde af revnegennemslag.

 

Miljø

Overfladebehandlingen kan udgøre en udfordring de første år på mindre trafikerede veje med kantstensparkerede biler på grund af fejning efter stentab kombineret med svedning på varme dage.

Især på mere trafikerede veje kan vejstøj de første år efter udlægningen udgøre en udfordring, da vejstøjen straks efter udlægning vil være forøget på grund af det grove granitlag. Støjen vil gradvis aftage i takt med tilkøring. Det vurderes, at belægningen efter ca. 3 år vil være så ”slidt” og ”tilkørt” i hjulsporene, at vejstøjen vil være sammenlignelig med kørsel på ordinære asfaltlag.

CO² regnskab i forhold til alternativ varmtblandet asfalt:
Alternativ 1: Overfladebehandling 0,97kg CO2/m²
Alternativ 2: Varmtblandet asfalt 3,15kg CO2/m²

Deraf ses, at overfladebehandling belaster CO2-regnskabet med mindre end 1/3 i forhold til varmtblandet asfalt på det samme areal.

Overfladebehandling udgør i dag asfaltlaget på ca. 350 km af i alt ca. 970 km kommunale vej i Odense.

By- og Kulturforvaltningen