Spring til indhold

Støjskærm langs Assensvej vest for Thujavej

Odense Kommune opsætter støjskærm langs Assensvej vest for Thujavej.

Aktuelt om projektet, august 2023

Entreprenøren har været godt i gang med at rydde beplantningen, og stort set det meste er ryddet.

I den kommende tid vil der være lidt stille i arbejdsområdet. I den periode vil entreprenøren projektere skærmen færdig og sætte gang i produktionen af støjelementerne.

Aktuelt om projektet, juni 2023

Den 29. juni modtog naboerne dette brev fra Vejdirektoratet: Orientering om opstart på støjskærm langs med Assensvej og motorvejsrampen

 

 

Projektet

Odense Kommune opsætter en ca. 250 m lang støjskærm langs Assensvej vest for Thujavej i 2023. Formålet er at reducere støjgenerne fra Assensvej. Højden på støjskærmen er endnu ikke afklaret. Det sker, når resultatet af støjberegningerne foreligger.

 

Samtidig etablerer Vejdirektoratet støjskærm på Fynske Motorvej nord for Thujavej. Odense Kommune og Vejdirektoratet samarbejder om den videre planlægning af støjskærmenes udformning.

 

Kort over placering af støjværn 

Støjreduktion før og efter opsætning af støjskærmen:

 

Støjniveau før

 

Støjniveau efter

Der må forventes en større rydning af beplantning og træer langs hele strækningen på Assensvej.

 

Tidsplan

Projektet er fortsat i planlægningsfasen, hvilket betyder, at det kan ændre sig (længde, placering, højde og udseende) frem til, at det bliver sendt i udbud.

 

Projektering og udbud: 3. kvartal 2023
Anlægsperiode: 3. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024

 

Brev til naboer om beplantning 

Den 21. marts modtog beboerne på Thujavej dette orienteringsbrev om beplantningen langs Assensvej.

 

Informationsmøde

Torsdag d. 10.11.2022 holdt Vejdirektoratet og Odense Kommune informationsmøde om støjskærmen nær Thujavej. Du kan læse referatet fra mødet her.

 

 

Vejdirektoratets støjskærmsprojekt

Du kan læse mere om Vejdirektoratets støjskærmsprojekt på vejdirektoratet støjskærmsprojekt.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder Ahmed H. Hussan på ahhu@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen