Spring til indhold

Støjskærm langs Assensvej vest for Thujavej

Odense Kommune opsætter støjskærm langs Assensvej vest for Thujavej.

Odense Kommune opsætter en ca. 250 m lang støjskærm langs Assensvej vest for Thujavej i 2023. Formålet er at reducere støjgenerne fra Assensvej. Højden på støjskærmen er endnu ikke afklaret. Det sker, når resultatet af støjberegningerne foreligger.

 

Samtidig etablerer Vejdirektoratet støjskærm på Fynske Motorvej nord for Thujavej. Odense Kommune og Vejdirektoratet samarbejder om den videre planlægning af støjskærmenes udformning.

 

Kort over støjskærm på Assensvej vest for Thujavej

Der må forventes en større rydning af beplantning og træer langs hele strækningen på Assensvej.

 

Tidsplan

Projektet er pt. i planlægningsfasen, hvilket betyder, at det kan ændre sig (længde, placering, højde og udseende) frem til, at det bliver sendt i udbud.

 

Forundersøgelser: Uge 37, 2022
Projektering og udbud: 3. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023
Anlægsperiode: 2. kvartal 2023 til 4. kvartal 2023

 

 

Vejdirektoratets støjskærmsprojekt

Læs mere om vejdirektoratet støjskærmsprojekt.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder Ahmed H. Hussan på ahhu@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen