Spring til indhold

Nyt lyskryds ved Lavsenvænget/Christmas Møllers Vej

Odense Kommune etablerer nyt lyskryds ved Lavsenvænget/Christmas Møllers vej fra februar 2024. Lyskrydset forventes at stå færdigt i juli 2024.

lukning af Christmas Møllers Vej fra 27. maj - 5. juli 2024

I perioden fra den 27. maj til den 5. juli bliver Christmas Møllers Vej spærret for gennemkørsel.

 

Fra den 27. maj til den 14. juni spærres vejen fra Middelfartvej. Indkørsel til Lavsenvænget kan ske via Stadionvej.

 

Fra den 17. juni til den 5. juli spærres vejen fra Stadionvej. Indkørsel til Lavsenvænget kan ske via Middelfartvej.

 

Der skiltes med omkørsel i området.

 

Vejlukningen skyldes, at der etableres ny kloak og opbygning af krydset ved Christmas Møllers Vej og Lavsenvænget.

Det store boligområde i Gartnerbyen har medført et øget antal biler i området, og lyskrydset skal derfor sikre trafiksikkerheden og fremkommeligheden for trafikanterne.

 

Projektet

Det nye lyskryds indebærer, at vi etablerer svingbaner på Christmas Møllers vej. For at få plads til dem flytter vi cykelstien på den sydlige side af vejen og snævre fortovet ind.

På den nordlige side af vejen nedlægger vi cykelstien og ca. 13 parkeringspladser for blandt andet at etablere en fælles sving- og cykelbane. Denne løsning er den mest trafiksikre løsning i henhold til Vejdirektoratets evalueringer.

 

Parkering

Etableringen af det nye lyskryds betyder desværre, at der bliver nedlagt parkeringspladser i området.

På strækningen fra Lavsenvænget til Middelfartvej bliver der nedlagt ca. 10 parkeringspladser for at gøre plads til den 64 meter lange svingbane, som skal til for at håndtere trafikmængden.

På strækningen fra Lavsenvænget til Stadionvej bliver der nedlagt ca. 3 parkeringspladser for at gøre plads til den 47 meter lange venstresvingsbane.

I efteråret 2023 er parkeringsmulighederne på Lavsenvænget ændret: Der er opsat permanent standsningsforbud mod midterbeplantningen, da der blev parkeret uhensigtsmæssigt og imod færdselsloven. Det betød, at køretøjer i flere tilfælde ikke kunne passere.

På nuværende tidspunkt udbyder APCOA bl.a. timeparkering i Gartnerbyen. På Grønløkkevej 9 kan man købe p-plads på abonnement ved APCOA. Der er også mulighed for parkering på Roersvej 33, hvor de første 3 timer er gratis.

 

Find parkeringsmuligheder på www.odenserundt.dk/parkering.

 

Oprydningsplan_Christmas Møllers vej
Ovenfor ses en oprydningsplan for området. Den mørkegrønne farve markerer desuden, hvor der fjernes parkeringspladser

 

Gener for naboer

Mens arbejdet står på, kan der være gener for de omkringliggende naboer. Odense Kommune og entreprenøren bestræber sig imidlertid på at udføre arbejdet så skånsomt som muligt.

Arbejdet vil foregå fra kl. 07.00 til 18.00 på hverdage. Bliver der udført arbejde, som ligger uden for dette tidsrum, vil naboerne blive orienteret.

 

For at genere beboere og øvrige trafikanter i mindst mulig tid, udfører VandCenter Syd ny regnvandsledning (i den nordlige side af Christmas Møllers Vej) samtidig med, at Odense Kommune etablerer signalreguleringen.  

Svingbanernes længder er blevet optimeret mest muligt for, at vi ikke skal nedlægge flere parkeringspladser end højst nødvendigt.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Christian Ry Dyekjær på crydy@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen