Spring til indhold

Tilmelding til læge med lukket patienttilgang

Hvis lægen har lukket for patienttilgang, kan du under visse omstændigheder godt blive tilmeldt lægen.

Kontaktinformation
66 13 13 72

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Folkeregister

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - torsdag 7.00-20.00
Fredag 7.00-18.00
Lør - søndag Lukket

Personlig henvendelse kun ved forudgående tidsbestilling.

 

HUSK du skal bære mundbind ved ekspeditioner i Borgerservice.

Lægekonsultationer med tilgangsstop optager som hovedregel ikke nye patienter. Dog kan optagelse finde sted i følgende tilfælde, hvis lægen accepterer det:  

  • Børn, der fylder 15 år og ønsker anden forældres læge 
  • Ægtefæller og samboende til sikrede, der er tilmeldt lægen/klinikken 
  • Personer, der overgår fra sikringsgruppe 2 eller hvilende sikringsstatus, når lægen er den læge, som sikrede senest har været tilmeldt som gruppe 1-sikret 
  • Personer, der efter endt indkaldelse til værnepligtstjeneste eller tjeneste, der træder i stedet herfor, og personer, der efter optagelse i anstalter og arresthuse under Kriminalforsorgen, hvor vedkommende har været frameldt sikringsgruppe 1 
  • Personer, der ved flytning ikke har mulighed for at vælge mellem mindst 2 læger/klinikker inden for en afstand af 15 km ad nærmeste offentlige vej fra deres bopæl

Efterfølgende vil Odense Kommune vurdere, om der kan gives dispensation. Hvis forudsætningerne ikke er tilstede, vil du modtage et afslag og så skal du vælge en anden læge.

By- og Kulturforvaltningen