Spring til indhold

Sundhedsprofilundersøgelse for børn og unge i Odense

Odense Kommune tager årligt pulsen på skoleelevers sundhed og trivsel via Sundhedsprofilundersøgelsen.

Hvert år i ugerne 38, 39 og 40 svarer elever på alle folkeskoler samt udvalgte privat- og friskoler på spørgsmål omkring sundhed og trivsel via et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres på 0., 2., 5. og 7.-10. klassetrin. Derudover vælger nogle skoler at gennemføre undersøgelsen på flere klassetrin. Det er frivilligt for eleverne at deltage. For elever i 0. klasse er det forældrene, der svarer på undersøgelsen. Hvert år deltager ca. 9.000 skoleelever i Sundhedsprofilundersøgelsen for børn og unge i Odense Kommune.

 

Ungeprofilundersøgelsen

Udover Sundhedsprofilundersøgelsen for børn og unge gennemfører Odense Kommune også en Ungeprofilundersøgelse blandt unge i alderen 15-30 år, der går på en ungdomsuddannelse i Odense. Ungeprofilundersøgelsen laves i samarbejde med de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner. 

 

Sundhedsprofiler med fokus på handling

Om spørgeskemaet

Spørgeskemaet er tilpasset de forskellige klassetrin, og skolerne prioriterer tid i undervisningen til, at eleverne kan svare på spørgeskemaet. Spørgeskemaundersøgelserne fokuserer på børn og unges egen opfattelse af deres sundhed og trivsel, og elevernes besvarelser danner tilsammen såkaldte ”sundhedsprofiler”, der viser tendenser på klasse-, skole- og kommuneniveau. I modsætning til Den nationale trivselsmåling rummer sundhedsprofilerne et bredt fokus på børn og unges sundhed og trivsel. 

Sådan anvendes resultaterne

Resultaterne fra undersøgelserne bruges i en form, hvor det ikke er muligt at se, hvad den enkelte elev har svaret, men de kan give et statistisk billede af, hvordan sundheds- og trivselstilstanden er hos en stor gruppe af børn og unge. Helt konkret kan de fx sige noget om, hvordan børn og unge i Odense Kommune har det, om de er fysisk aktive, og hvordan de unges vaner er i forhold til fx rygning og alkohol.

Resultaterne i form af statistisk data bruges til at fremme børn og unges sundhed og trivsel både lokalt og kommunalt. Lokalt anvendes de på de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner, og kommunalt anvendes de som grundlag for planlægning og prioritering af forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i Odense Kommune. 

Undersøgelsen laves via BørnUngeLiv

Odense Kommune anvender den platform, der hedder www.børnungeliv.dk. På landsplan anvender 89 af landets kommuner spørgeskemaerne i BørnUngeLiv på samme måde som Odense Kommune. Odense Kommune er en af de kommuner, der har været med helt fra start og har stadig en aktiv rolle i samarbejdet omkring BørnUngeLiv. 

 

Sådan arbejder skolerne med resultaterne

Skolerne arbejder målrettet med resultater fra de årlige undersøgelser. Særligt er resultaterne netop direkte omsættelige lokalt på den enkelte skole. Klasselæreren kan bruge en klasseprofil til at sætte fokus på forskellige sundheds- og trivselsrelaterede emner i klassen og koble forskellige sundhedsindsatser med sin undervisning. Derudover kan klasseprofilen eksempelvis anvendes til at arbejde med elevernes sundhed og trivsel til et forældremøde eller fordre samarbejde med forskellige fagpersoner om aktuelle sundhedsudfordringer i klassen/på skolen. 

Resultaterne kan også vise, at en hel skole har behov for at sætte fokus på bestemte emner eller sundhedsinitiativer. Det kan eksempelvis være legepladser, der fremmer fysisk aktivitet, opstilling af automater med frisk drikkevand, mobning, festkultur og meget andet. 

De individuelle samtaler med sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken kan som den eneste fagperson tage udgangspunkt i det enkelte barns besvarelse og således målrette de individuelle samtaler med eleverne og forældrene ved indskolingsundersøgelsen i 0. klasse. 

 

Rapportering

Børn- og Ungeudvalget bliver årligt præsenteret for udvalgte resultater og tendenser på kommune niveau. Med til den politiske præsentation følger et bilag i en form for rapport, der fremstiller årets resultater og tendenser.

 

Du kan læse den nyeste politiske præsentation og bilaget "Sundhedsprofilundersøgelsen" her.

 

Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om platformen kan du læse mere på BørnUngeLivs hjemmeside, www.børnungeliv.dk

 

Børn- og Ungeforvaltningen