Spring til indhold

Sundhedsplejen

Velkommen til Sundhedsplejen i Odense Kommune
Sundhed og forebyggelse til småbørn og skolebørn.

Sundhedsplejen har en vifte af tilbud, der starter allerede i graviditeten, og som fortsætter i særlig grad henover barnets første leveår og op igennem skolealderen. Igennem denne periode skal Sundhedsplejen bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Dette bidrager Sundhedsplejen blandt andet med ved at give råd og vejledning til både familier og børn om trivsel og sundhed.


Kom videre til mere information om sundhedsplejens tilbud til småbørn og skolebørn

Sundhedsforvaltningen