Spring til indhold

Kurser og forløb 

Du kan styrke dine kompetencer og erhverve helt konkrete kvalifikationer gennem relevante kurser og forløb.

Deltagelse i kurser og forløb udbudt af jobcentret

Jobcentrer Odense udbyder forskellige kurser og forløb, som du har mulighed for at deltage i. Du vil få information om disse gennem Jobcenter Odense og ved samtaler med din jobrådgiver.

Har du en mellemlang eller videregående uddannelse finder du en række aktiviteter i  vores aktivitetskalender for akademikere. Klik her for at se Aktivitetskalender.

 

Deltagelse i andre kurser 

Du har som dagpengemodtager mulighed for at søge om bevilling af opkvalificerende kurser, som ikke udbydes af Jobcenter Odense. Du skal søge om bevilling, og en bevilling vil bero på individuel vurdering, hvor der lægges vægt på, at kurset skal styrke dine muligheder for beskæftigelse. Du kan få mere information om ansøgning af bevilling hos din jobrådgiver.

 

Bemærk at der kan være op til 4 ugers behandlingstid på ansøgning om bevilling af kursus.

 

6 ugers jobrettet uddannelse

Ordningen er målrettet forsikrede ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse. Du kan søge om jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag.

Vil du søge om jobrettet uddannelse, kan du vælge ud fra den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse eller Positivliste for Regional Uddannelsespulje. Du skal søge om 6 ugers jobrettet uddannelse gennem din a-kasse. Din a-kasse kan også vejlede dig om dine muligheder. Du kan her læse mere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

 

Positivlister for Regional Uddannelsespulje

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen