Spring til indhold

Kurser og forløb 

Du kan styrke dine kompetencer og få konkrete kvalifikationer gennem relevante kurser og forløb.

Deltagelse i kurser og forløb

Ønsker du at søge om bevilling af kurser og forløb, skal du

  • Ved mindre end 13 ugers ledighed kontakte din a-kasse
  • Ved mere end 13 ugers ledighed fremsende din ansøgning til jobcentret via Digital Post - se under Kontaktinformation her på siden.

Deltagelse i forløb udbudt af Jobcenter Odense

Jobcentret udbyder forskellige kurser og forløb, som du har mulighed for at deltage i. Du kan få information om disse i din a-kasse og i jobcentret.

 

Deltagelse i andre kurser 

Du har som dagpengemodtager mulighed for at søge om opkvalificerende kurser, som ikke udbydes af jobcentret. Du skal søge om at få bevilget kurset. Bevillingen vil bero på en individuel vurdering, hvor der lægges vægt på, at kurset skal styrke dine muligheder for beskæftigelse. Du kan få mere information om, hvordan du ansøger hos din a-kasse og hos din jobrådgiver i jobcentret.

 

Relevante kurser kunne fx ligge på Positivlisten til den regionale uddannelsespulje - se link nederst på siden. Denne pulje fokusere på kurser indenfor områder, hvor det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) ser jobåbninger den kommende tid.

 

Bemærk, at der kan være op til 4 ugers behandlingstid på ansøgning om bevilling af kursus.

 

6 ugers jobrettet uddannelse

Ordningen er målrettet forsikrede ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse. Du kan som ledig tage jobrettet uddannelse 5 uger efter starten på dit ledighedsforløb. Hvis du er fyldt 25 år, skal du benytte retten til 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneder du er ledig. Er du under 25 år, skal det være inden for de første 6 måneder.

 

Vil du søge om jobrettet uddannelse, kan du vælge ud fra den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse eller Positivliste for Regional Uddannelsespulje.

Du skal søge om 6 ugers jobrettet uddannelse gennem din a-kasse. Din a-kasse kan også vejlede dig om dine muligheder. Du kan her læse mere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

 

Positivlister for Regional Uddannelsespulje

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen