Spring til indhold

6 ugers jobrettet uddannelse

Er du ledig og dagpengemodtager, kan du deltage i særlige kurser og kursusforløb, der kan øge dine chancer for at få job.

Din uddannelsesbaggrund er afgørende for, om du kan deltage i jobrettet uddannelse. Ordningen er målrettet ledige på dagpenge, som har en kortere eller ingen uddannelse. 

 

Du skal desuden være opmærksom på, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få 6 ugers jobrettet uddannelse. Det betyder, at du ikke må sige et arbejde op for at deltage i en uddannelse. Du må heller ikke sige nej til et job fra jobcentret eller a-kassen.

 

Hvem har adgang til jobrettet uddannelse?

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er medlem af en a-kasse og: 

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og kort videregående uddannelse

Hvilke uddannelser kan jeg søge?

Vil du søge jobrettet uddannelse, kan du vælge ud fra den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Positivlisten er en liste over erhvervsgrupper og kurser, der giver de bedste muligheder for at komme i job lige nu. Listen bliver fornyet hvert år.

Se positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse ved at klikke her

 

Regionalt er der flere og andre muligheder for uddannelse til ledige. Se positivliste for den regionale uddannelsespulje for Fyn

 

Hvornår kan jeg søge og hvor længe?

Du kan starte på jobrettet uddannelse efter 5 ugers ledighed, men du kan søge fra første ledighedsdag.

  • Hvis du er over 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Hvis du er under 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Du har mulighed for at starte på en jobrettet uddannelse i din opsigelsesperiode. Uddannelsen kan du fortsætte i op til 6 uger fra din første ledighedsdag.

 

Du kan hente rådgivning om dine muligheder i a-kassen, på jobcentret og hos uddannelsesinstitutionen - gerne så snart du er blevet opsagt. 

 

Hvordan kommer jeg i gang?  

  • Du finder som udgangspunkt selv kurset eller uddannelsen og aftaler nærmere forløb med skolen. I den forbindelse skal du udfylde en blanket sammen med din a-kasse - blanketten finder du her på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
  • Du skal henvende dig til din a-kasse, som skal godkende kurset eller forløbet, inden du starter. Din a-kasse kan også vejlede dig om dine muligheder.
  • Din ansøgning skal du videresende til jobcentret, der betaler kursusafgiften. Allerede under din første samtale med jobcentret kan du tale med dem om deltagelse i jobrettet uddannelse.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen