Spring til indhold

Voksen- og efteruddannelse

I Odense er der mange forskellige voksen- og efteruddannelser, hvor du kan uddanne og opkvalificere dig.

6 ugers jobrettet uddannelse

Jobrettet uddannelse er et tilbud til dig, der er ledig og dagpengemodtager. Retten til jobrettet uddannelse gælder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

 

Forberedende voksenundervisning

Har du brug for at blive bedre til at læse, skrive eller regne, så kan Forberedende Voksenundervisning (FVU) være noget for dig. Formålet med FVU er at gøre dig klar til at følge andre uddannelser, fx. Almen voksenuddannelse, Grundlæggende voksenuddannelse og Arbejdsmarkedsuddannelse.   

 

Kan du få job, hvis du gennemfører et bestemt kursus?

Ja, hvis du ansøger om kurset via denne blanket (arbejdsgivererklæring). Du skal udfylde blanketten i samarbejde med din kommende arbejdsgiver og sende den til Virksomhedsservice.

 

Tilskud til opkvalificering, når du har et job

Din arbejdsgiver har mulighed for at søge tilskud til udgifter vedrørende din opkvalificering.

Tilskuddet kan I få, hvis:

  • du er over 30 år og har været ledig i minimum 12 måneder
  • du er under 30 år og har været ledig i minimum 6 måneder

For at søge om tilskud, skal du udfylde denne blanket vedrørende bevilling af opkvalificering i samarbejde med din arbejdsgiver og sende den til Virksomhedsservice.



Beskæftigelses- og Socialforvaltningen