Spring til indhold

Befordringsgodtgørelse - dagpengemodtagere

Hvis du modtager dagpenge, kan du søge om befordringsgodtgørelse, når du skal til jobsamtale

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Skal du til en ansættelsessamtale, kan du søge om godtgørelse for dine transportudgifter - såkaldt befordringsgodtgørelse.

 

Betingelser for at søge om befordringsgodtgørelse: 

  • Du har minimum 3 mdrs. sammenlagt ledighed på dagpenge
  • Du skal dokumentere, at du er/har været indkaldt til jobsamtale
  • Du skal sende kvittering på dine udgifter
  • Du skal sende ansøgningsblanketten, så den er modtaget senest 2 uger efter samtalen har fundet sted
  • Der ydes tilskud svarende til billigste offentlige transport inden for landets grænser
  • Du har bopæl i Odense Kommune
  • Du skal opgive befordringsgodtgørelsen som B-indkomst til Skat. 
 

Søg om godtgørelse til befordring ved jobsamtale

 

For dagpengemodtagere i virksomhedspraktik - søg hos a-kassen

Skal du søge befordringsgodtgørelse i forbindelse med en virksomhedspraktik? Så skal du som dagpengemodtager ansøge hos din a-kasse, da det er din a-kasse, der skal bevilge evt. befordringsgodtgørelse.

 

Undersøg derfor selvbetjeningsmuligheder på din a-kasses hjemmeside eller kontakt din a-kasse for info om, hvordan du bedst sender ansøgningen til dem


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen