Spring til indhold

Befordringsgodtgørelse

Du kan søge om befordringsgodtgørelse, når du er i gang med et forløb, eller du skal til jobsamtale.

Befordringsgodtgørelse ved deltagelse i forløb

Som dagpengemodtager kan du søge  om befordringsgodtgørelse under deltagelse i virksomhedspraktik, løntilskud, kurser, uddannelse og forløb, som er bevilget af Jobcenter Odense.

Du søger om godtgørelse til befordring i din a-kasse.

Befordringsgodtgørelse ved ansættelsessamtaler

Du har mulighed for at søge befordringsgodtgørelse ved ansættelsessamtaler, hvis du:

  • har minimum 3 måneders sammenlagt ledighed på a-dagpenge
  • har 3 måneders sammenhængende ledighed på kontanthjælp
  • har modtaget anden offentlig forsørgelse i sammenhængende 3 måneder og skal på ansøgningstidspunktet modtage én af ovenstående ydelser.

Øvrige betingelser for ansøgningen finder du i den digitale ansøgning.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen