Spring til indhold

Indberet småbygninger (BBR)

BBR-blanket du skal udfylde når du ansøger om byggearbejde på fx garager, carporte og udhuse.

Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse.

Oplysningerne skal bruges til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvor oplysninger om faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

 

 

By- og Kulturforvaltningen