Spring til indhold

Indberet byggearbejde på enfamiliehuse (BBR)

BBR-blanket du kan udfylde i forbindelse med at du anmelder et byggearbejde.

Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med nybyggeri af enfamiliehus, om-/tilbygning samt delvis nedrivning. 

Oplysningerne skal bruges til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvor oplysninger om faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

By- og Kulturforvaltningen