Indberet byggeri på etage- og erhvervsejendomme (BBR)

Skal du bygge og kræver det en byggetilladelse, så skal du udfylde denne blanket

Kontaktinformation

Kontakt til Byggesag

65 51 24 62

 

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 10.00 - 12.00

Digital post

Byggesag

Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med nybyggeri af etageejendomme og erhvervsbebyggelse.

Formularen skal bruges ved nyopførelse, til- og ombygning eller delvis nedrivning af en beboelses- eller erhvervsbygning, evt. sammen med 'BBR enkeltbolig og erhvervsenheder' hvis lejligheder ændrer antal, størrelse m.v. (undtagen enfamiliehus)

 

Oplysningerne skal bruges til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvor oplysninger om landets faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

Opdateret 25-07-2016