Spring til indhold

Indberet byggeri på etage- og erhvervsejendomme (BBR)

Skal du bygge og kræver det en byggetilladelse, så skal du udfylde denne blanket.

Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med nybyggeri af etageejendomme og erhvervsbebyggelse.

Formularen skal bruges ved nyopførelse, til- og ombygning eller delvis nedrivning af en beboelses- eller erhvervsbygning, evt. sammen med 'BBR enkeltbolig og erhvervsenheder' hvis lejligheder ændrer antal, størrelse m.v. (undtagen enfamiliehus).

Oplysningerne skal bruges til Bygnings- og Boligregisteret (BBR), hvor oplysninger om faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

By- og Kulturforvaltningen