Spring til indhold

Overdragelse eller ophør

Tilladelse gives for tre år ad gangen.

Dekorativt billede

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Fortovshaven er midlertidig, og en tilladelse gives for 3 år ad gangen.

 

Kommunen kan opsige din tilladelse før tid, hvis der opstår problemer med din fortovshave, eller kommunen ønsker at anvende arealet til et andet formål.

 

Når du ikke ønsker at have fortovshaven længere, hvis ejeren af bygningen ønsker den fjernet, eller hvis din tilladelse tilbagekaldes, er det din opgave at fjerne fortovshaven, så det hele ser ud som før.

 

Hvis du flytter og ønsker at overdrage fortovshaven til den nye ejer eller lejer, skal der søges en tilladelse igen, da tilladelsen er personlig.

By- og Kulturforvaltningen