Spring til indhold

Forsikring

Hvem ejer fortovet?

Dekorativt billede

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kommunen er i mange tilfælde ejer af det fortov, hvor din fortovshave etableres, men det er dit ansvar, hvis din fortovshave forårsager skade på arealet eller tredjemand som følge af valg af udstyr/beplantning eller dårlig vedligeholdelse af udstyr/beplantning.

En privat ulykkesforsikring vil i de fleste tilfælde dække de skader, man kan risikere at pådrage sig. Hvis du er i tvivl, er det en god idé, at kontakte dit forsikringsselskab.

By- og Kulturforvaltningen