Spring til indhold

Søg om anlæg af fortovshave

Se retningslinjer for at etablere, og hvordan du søger om tilladelse til en fortovshave.

Retningslinjer

Når du laver din fortovshave, skal du følge et par vigtige retningslinjer:

Tilladelse fra ejer og kommune

Hvis dit fortov er bredere end 1,3 meter, og du kun har planer om at sætte et par mindre krukker på fortovet langs facaden, går du bare i gang.

Er dine planer større end det, skal du søge om tilladelse. Ansøgningen skal indeholde: 

  • Dine kontaktoplysninger 
  • Foto af facaden på bygningen
  • En skitse af, hvordan du har tænkt dig at bygge fortovshaven op. Skitsen skal indeholde relevante mål på fx afstanden mellem husets facade og fortovskanten, skilte o.l.
  • En skriftlig godkendelse fra bygningens ejer

Du kan søge om tilladelse til at etablere en fortovshave nederst på denne side.

Opstår der spørgsmål, er du velkommen til at skrive til byplankontoret@odense.dk.

Forklarende skitse til opmåling og tegning af fortovshave:

Billede af forklarende skitse til opmåling og tegning af fortovshave

Afstandsmål:

Døre, porte og facadeskift imellem bygninger skal markeres og afstanden fra disse til fortovshaven skal noteres.

Der skal skrives bredde og længde på det samlede areal fortovshaven dækker.

Afstande fra fortovshaven til fx træer, master, bænke og kantsten skal noteres.

Tilgængelighed

Der skal som udgangspunkt friholdes en passage med en bredde på minimum 1,3 meter på fortovet. Det skal der, så der er plads til kørestolsbrugere og fodgængere. Husk derfor at placere dine planter så langt fra kantstenen, at du ikke behøver at beskære dine planter for ofte for at sikre den fri passage. 

På strækninger, hvor der er stor gennemstrømning af folk, kan der være behov for mere plads.  

Der skal være minimum 40 cm fra din fortovshave til døre og porte, så man kan komme ind og ud med fx barnevogne. 

Din fortovshave – dit ansvar

Det er din fortovshave og derfor også din opgave at holde den flot, frodig og ren.

En fortovshave må ikke bruges til kommercielt brug, som fx udeservering eller fremvisning af salgsvarer.

 

Fortovshaver i byen er et initiativ under Odense Kommunes Handleplan for Danmarks Grønneste Storby. Læs mere om indsatsen vedr. borgerskabte grønne gader.                                                                                                                                                                            

By- og Kulturforvaltningen