Spring til indhold

Bygningsinfo fra BBR

Bygningsinfo viser informationer om alle bygninger i bygnings- og boligregistreret (BBR).

Åbn kortet med 'Bygningsinfo'

Vejledning

  • Nederst til venstre vælges adresse eller matrikelnummer
  • Pilene øverst til højre giver mulighed for at se en signaturforklaring
  • For information, før musen over de farvede markeringer i kortet

For yderligere information om bygningen, vælg 'infoværktøjet' KortInfo - infoknap og klik på de farvede markeringer i kortet.

Bygningsinfo 

Om 'Bygningsinfo'

Oplysningerne i BBR anvendes af både statslige, regionale og kommunale myndigheder, samt forsyningsselskaber og private virksomheder.

Bygningsinfo viser:

  • ejendomsnummer
  • bygningsnummer
  • bygningsanvendelse
  • opførelses-år
  • bygningens bebyggede areal
Du kan få yderligere information via den Offentlige InformationsServer (OIS) – www.ois.dk

Bygningsinfo ajourføres dagligt. Placering af bygningspunkterne er sket ud fra bedste skøn, og skal opfattes som vejledende.
Vær opmærksom på, at ikke alle bygninger i BBR findes i kortet og derfor kan være vist som "Ingen bygning i kort".

Odense Kommune er meget interesseret i at få rettet fejl og mangler i data. Indberetninger kan ske via siden – www.bbr.dk

Læs mere generel information om BBR, her kan du også indberette bygningsmæssige ændringer.

By- og Kulturforvaltningen