Spring til indhold

Forslag 2007

Forslag til Kvarterplan by - havn fra 2007.

Bemærk af byrådets beslutninger har justeret strategierne og ændret indholdet i kapitlet omkring Thomas B. Thriges Gade samt kapitlet Trafikale konsekvenser.


Forsiden - 133 MB
Indholdsfortegnelse - 16 MB
Læsevejledning - 118 MB
Odense anno 2020 - 60 MB
Kvarterplan by - havn - 7.538 MB
Omkring Thomas B. Thriges Gade - 2.029 MB
Scenario 1 Busgade - 325 MB
Scenario 2 a Lang tunnel - 322 MB
Scenario 2 b Kort tunnel - 306 MB
Scenario 3 Tunnel og bygade - 332 MB
Scenario 4 Bygade - 328 MB
Thomas B. Thriges Gade Nord - 118 MB
Hjørnet ved Hans Mules Gade - 97 MB
Forbindelse til Skibhuskvarteret - 241 MB
Gadens nordligste del - 105 MB
Østre Stationsvej i centrum - 772 MB
Ny bydel med butikscenter - 266 MB
Campus - 283 MB
Stibroen - 203 Mb
Forbindelserne - 224 MB
Parkbebyggelsen - 172 Mb
Den bymæssige bebyggelse - 135 MB
Trafikale konsekvenser - 10.912 MB


By- og Kulturforvaltningen