Spring til indhold

Udviklingsplan for Nørrebro

Udviklingsplanen for Nørrebro er et fælles fremtidsbillede, der rummer visioner, principper og løsningsforslag for det strategiske vigtige udviklingsområde mellem by og havn. Den er vedtaget af Odense Byråd den 26. juni 2019 og sætter dermed retning for fremtidige lokalplaner og bygge- og anlægsprojekter i området.

Visualisering Lerchesgade

 

I 2007 viste Kvarterplan by – havn første gang mulighederne for at puste nyt liv i området og skabe en bedre forbindelse mellem by og havn gennem etableringen af et ”City Campus” med plads til bl.a. uddannelsesinstitutioner samt udviklingen af Lerchesgade og Den Grønne Kile.

 

Siden har bl.a. etableringen af Byens Bro, Storms Pakhus, HF & VUC Fyn og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole omkring den grønne forbindelse bidraget til denne udvikling og til at skabe liv og sammenhæng, ikke mindst til havnen med bl.a. havnebad og mange nye boliger.

 

Udviklingsplanen for Nørrebro understøtter den igangværende udvikling af området til en levende bydel med uddannelsesinstitutioner, erhverv, boliger og offentlige funktioner og understøtter det store potentiale, der ligger i bydelens placering tæt på letbanestop og øvrig kollektiv trafik, både lokalt og regionalt og nationalt.

 

 

Et nyt Nørrebro

Udviklingsplanen for Nørrebro er således en opdateret plan for området og er samtidig udvidet til at omfatte den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade, der blev anlagt midt i 70érne og næsten udslettede det oprindelige Nørrebro.

 

Historisk set betegnede Nørrebro den gade, der forbandt bymidten og havnen i forlængelse af den nuværende Nørregade. Et typisk havnemiljø med små lave byhuse, mange butikker, værtshuse og masser af liv. Med udviklingsplanen for Nørrebro bringes nogle af disse kvaliteter igen i spil for at skabe områdets nye identitet. Et nyt Nørrebro.

 

Læs hele udviklingsplanen for Nørrebro her

By- og Kulturforvaltningen