Spring til indhold

Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn

Odense Havn - En levende bydel ved vandet. Se designguiden for Odense Havn.

I 2003 blev den første Byomdannelsesplan for Odense Havn vedtaget efter en omfattende inddragelse af borgere og interessenter på Odense Havn og i hele byen. 

Siden har området udviklet sig til en ny bydel med boliger, kontor/service og fritids- og kulturaktiviteter til lands og til vands.

Samtidig har udviklingen af City Campus mellem by og havn taget fart med etableringen af Byens Bro og etableringen af nye uddannelsesinstitutioner.

Havnens beliggenhed og helt særlige kvaliteter udgør således et stort potentiale for byudviklingen og byens udbud af attraktive boliger tæt ved både bymidte og natur.

For at gøre planen tidssvarende er der nu udarbejdet en Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn.
 

Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn

Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn understøtter den igangværende byudvikling og øger fortætningen af området, så der kan bygges i alt 2.500 boliger i den indre havn.

Dermed øges også behovet for parkering og udendørs opholdsarealer til den enkelte bolig samt friarealer til fælles benyttelse.

Områder ved Gammelsø inddrages til boligområder.

Parkeringsstrategien differentieres, så der afhængigt af konteksten kan etableres parkeringspladser i enten kælder, konstruktion eller centralt placerede parkeringshuse.

Det er fortsat visionen, at Odense Havn skal være en attraktiv og levende bydel for dem, der bor og arbejder i området, og samtidig rumme offentlige funktioner, byrum samt kultur- og fritidstilbud for alle borgere og besøgende. Samtidig skal tilgængeligheden og trygheden for bløde trafikanter styrkes.

Oprindelige havneerhverv flytter ud inden for en overskuelige tidshorisont til mere velegnede lokaliteter og giver plads til fortsat omdannelse af den indre havn, uden at der opstår miljøkonflikter. 


Se Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn

Designguide for Odense Havn

 

By- og Kulturforvaltningen