Spring til indhold

Kvarterplan by- havn

Kvarterplan by – havn tegner et billede af, hvordan midtbyen og havnen skal hænge sammen, og hvordan byrum og bebyggelser skal tage sig ud i Odense midtby i fremtiden.

Visionen er at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus og centrum og havn som vigtige elementer.

Fem strategier

Borgerne debatterede forslaget og forskellige modeller for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade i 2007, og i februar 2008 besluttede Odense Byråd visionen og fem strategier, som vil omdanne Odense midtby de næste 8 år.

1. Området udvikles med fokus på byliv

 

2.Området omkring Thomas B. Thriges Gade tilpasses fodgængerne

 

3. Centrum ”foldes ud” til en ny bydel med et butikscenter 

 

4. Centrum forbindes for fodgængere og cyklister med området nord for banen og med havnen

 

5.Området nord for banen udvikles til en city-campus med uddannelse, kontorer og fælles faciliteter

Her kan du se visionskortet med en sammenhængende midtby

Der er afsat penge i Odense Kommunes budget til at gennemføre mange af indsatserne, og der er afsat penge til trafikale ændringer i og omkring bymidten. Det kan du læse om i Trafik- og mobilitetsplanen.

 

Du kan se en præsentation af beslutning om Kvarterplanen af indholdet i beslutningerne.

 

Se Forslag til Kvarterplan by - havn som debatteret i 2007.

 

Bemærk af byrådets beslutninger har justeret strategierne og ændret indholdet i kapitlet omkring Thomas B. Thriges Gade samt kapitlet Trafikale konsekvenser.

 

By- og Kulturforvaltningen